Biznes inwestuje w oprogramowanie

Zdaniem analityków Forrester Research, stosunkowo niskie zainteresowanie modernizacją wykorzystywanych rozwiązań wspierających zarządzanie jest jednym z długofalowych efektów niedawnego kryzysu ekonomicznego. W wielu firmach nierzadkie jest przywiązanie do rozwiązań, które sprawdziły się w czasach załamania gospodarczego. W niektórych organizacjach projekty inwestycyjne w rozwiązania wspierające zarządzanie są odkładane w czasie m.in. ze względu na zmiany zachodzące dziś na rynku systemów klasy ERP. "Często występuje też chęć przeczekania obserwowanych obecnie zawirowań na rynku ERP i oczekiwanie na bardziej dojrzałe rozwiązania oparte na pojawiających się dziś trendach" - podkreśla China Martens, analityk Forrester Research.

Eksperci Forrester Research prognozują, że wartość światowego rynku oprogramowania klasy ERP w 2015 r. przekroczy 50 mld USD. Pod koniec 2010 r. wartość tego segmentu branży IT oszacowano na ok. 45,5 mld USD. Jednocześnie analitycy podkreślają, że kolejne lata przyniosą zasadnicze zmiany w strukturze przychodów producentów oprogramowania klasy ERP. W miarę nasycania się światowego rynku systemów ERP i upowszechniania nowych form dostarczania rozwiązań tej klasy spadnie m.in. sprzedaż nowych licencji. Spadek wpływów z tego tytułu mają rekompensować jednak rosnące przychody związane z usługami dotyczącymi utrzymania systemów. Już w 2010 r. przychody z tytułu wsparcia technicznego dla oprogramowania klasy ERP stanowiły 51% ogólnej wartości tego rynku.

Analitycy Forrester Research spodziewają się m.in. wzrostu sprzedaży rozwiązań oferowanych w modelu usługowym. Do 2015 r. ten segment rynku systemów ERP ma rozwijać się w średnim tempie rzędu 21% rocznie. Za cztery lata wartość światowego rynku systemów ERP oferowanych w modelu SaaS ma przekroczyć 2 mld USD! "Popularyzacja rozwiązań oferowanych w modelu usługowym doprowadzi do powstania szerokiej gamy różnorodnych, hybrydowych modeli dostarczania systemów w kompleksowy sposób wspierających zarządzanie" - podkreśla China Martens. Jej zdaniem, dzięki szerokiej integracji, nowe formy dostarczania mechanizmów znanych z oferowanych obecnie systemów ERP będą łączyć większość korzyści wynikających z zastosowania modelu usługowego z benefitami zarezerwowanymi dla rozwiązań instalowanych lokalnie.


TOP 200