Biznes dla społeczeństwa

Coraz więcej mówi się o społecznej odpowiedzialności firm, zmieniają się oczekiwania świata wobec koncernów, opinia publiczna coraz pilniej przygląda się ich postawie wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa.

Biznes jest dziedziną dominującą w XXI wieku. Nie tylko dlatego, że poprzez podatki utrzymuje państwo, dzięki postępującemu procesowi globalizacji wpływ biznesu na życie społeczne i środowisko naturalne stale rośnie - tak można streścić zamieszczoną na łamach Financial Times wypowiedź David Varney'a, nowego prezesa międzynarodowej organizacji Business in the Community.

Przedsięwzięcia, które mają szansę odnieść sukces, są zbudowane na innowacji, kreatywności, odejściu od konwencjonalnych rozwiązań. Jednak biznesmeni zapominają o tych wartościach, gdy zajmują się kwestią odpowiedzialności społecznej firmy. Zaś inicjatywy organizacji takiej jak Business in the Community nie zdołają zaistnieć w próżni. Muszą wpisywać się harmonijnie w działania przedsiębiorstw i w potrzeby społeczeństwa.

Zobacz również:

Między innymi po to został stworzony program "Seeing is Believing" (Zobaczyć to uwierzyć). Jednak hasłem przewodnim nowego prezesa organizacji ma być "Zobaczyć to zrobić". Firmy nie mogą zrzucać społecznej odpowiedzialności na organizacje pozarządowe, rząd czy organizacje charytatywne. Ważne jest również dbanie o dobre relacje między światem biznesu a tego typu organizacjami.