Biznes cyfrowej ery – Social, Mobile, Analytics, Cloud

Na naszych oczach dochodzi do głębokich przemian prowadzenia biznesu. Głównym ich motorem jest adaptacja nowych technologii przez firmy i ich klientów.

Technologie, które decydują dziś o efektywności modelu biznesowego, mają zarazem istotny wpływ na oczekiwania konsumentów i sposoby korzystania przez nich z oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. W szczególności cztery trendy: media społecznościowe, mobilność, analityka oraz chmura obliczeniowa, stanowią awers i rewers tej samej monety. SMAC – Social, Mobile, Analytics, Cloud – przekształca biznes.

W styczniu 2015 r. już 13 mln Polaków miało aktywne konto w którejś spośród licznych sieci społecznościowych. Sieci społecznościowe stały się nowym, często istotnym kanałem kontaktu z klientami produktów i usług. Social media utrzymują organizacje w stałym i bliższym niż kiedykolwiek kontakcie z klientami. To punkt informacji, promocji, kontaktu i zgłaszania uwag, czy też zwiększania świadomości marki.

Zobacz również:

  • Twitter ma nowego szefa

Sieci społecznościowe i urządzenia mobilne zmieniają sposoby sięgania przez konsumentów po usługi i informacje

Na każdego obywatela Polski przypada 1,5 urządzenia mobilnego – smartfona, tabletu, fabletu, laptopa. Urządzenia przenośne zagościły na dobre u konsumentów i pracowników firm. Wiele organizacji wprowadza polityki mające zabezpieczyć krytyczne dane przed zagrożeniami wynikającymi z podłączania do firmowej sieci należących do pracowników urządzeń mobilnych. Z drugiej strony, biznes dostrzega też liczne możliwości, jakie niesie ze sobą mobilność pracowników, i stara się ją wykorzystać.

Biznes cyfrowej ery – Social, Mobile, Analytics, Cloud

Podstawy biznesowego SMAC

Analityka gromadzonych przez firmę danych to w obecnych czasach podstawa podejmowania decyzji. Trudno wyobrazić sobie menedżera poważnej firmy podejmującego istotne decyzje, opierając się jedynie na intuicji i przeczuciu. Rośnie moc systemów analityki, a nowoczesny biznes wyprowadza z tego wiedzę. Postęp technologiczny posunął się już tak daleko, że przedmiotem głębokich analiz mogą być nie tylko wpisy z firmowych baz danych, ale i gigantyczne zbiory nieustrukturyzowanych danych na temat klientów, pochodzące z takich źródeł, jak: media społecznościowe, nagrania, filmy, e-maile. Ograniczeniem jest jedynie talent analityka i świadomość firmowego menedżmentu.

Cloud computing (chmura obliczeniowa) to sposób dostarczania aplikacji i usług informatycznych. Stanowi technologiczną bazę funkcjonowania trzech opisanych wyżej trendów.

SMAC to synergia

Technologie SMAC są coraz szerzej przyjmowane przez działy IT i działy biznesowe polskich firm. Oddzielnie każda z technologii optymalizuje i wspiera istniejące procesy biznesowe. Zyskuje jednak nowy wymiar, gdy świadomie dąży się do skomponowania z nich układu synergicznego. Synergia sieci społecznościowych (Social), urządzeń mobilnych (Mobile), analityki (Analytics) oraz chmury obliczeniowej (Cloud) opisywania jest akronimem SMAC.

Dlaczego twierdzimy, że z punktu widzenia biznesu SMAC to kluczowa sprawa?

Efektem SMAC jest tworzenie zupełnie nowych modeli biznesowych, które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe procesy biznesowe i naruszają zastany porządek. Odczuwają to stacje telewizyjne, których budżety i oglądalność spadają w związku z rosnącą popularnością serwisów VOD, czy wydawnictwa powoli przenoszące gros swojej działalności do sieci.

SMAC: nieunikniona zmiana zasad gry

Biznes cyfrowej ery – Social, Mobile, Analytics, Cloud
Sukcesy odnotowują nowe firmy i projekty od początku realizujące podejście SMAC: Netflix, Spotify, Uber, Legimi, polskim reprezentantem może być Integer.pl. Podejście SMAC można jednak także adaptować. Takie transformacje realizują skutecznie banki. SMAC stoi także za projektami łączącymi usługi podmiotów z różnych branż, na przykład energetycznej i finansowej albo telekomunikacyjnej i bankowej.

SMAC pozwala odpowiadać na rzeczywiste oczekiwania rynku. Efektem popularyzacji sieci społecznościowych i urządzeń mobilnych jest powszechne oczekiwanie permanentnej i natychmiastowej dostępności dopasowanych do potrzeb usług.

SMAC zmienia sposób działania firm. Zacierają się granice między IT a biznesem. Działy marketingu coraz częściej uwzględniają w swoich budżetach wydatki na technologie wspierające ich cele, chociażby w zakresie rozwiązań mobilnych czy analitycznych.

SMAC pozwala odpowiadać na rzeczywiste oczekiwania rynku. Efektem popularyzacji sieci społecznościowych i urządzeń mobilnych jest powszechne oczekiwanie permanentnej i natychmiastowej dostępności dopasowanych do potrzeb usług. Ich powoływanie i doskonalenie jest możliwe tylko w nowym podejściu.

Technologia jeszcze nigdy nie była tak blisko biznesu. Warto podjąć kroki wyprzedzające i zrozumieć, w jakim kierunku zmierza wspierany technologią biznes i czego oczekują wyposażeni w urządzenia mobilne klienci udzielający się w sieciach społecznościowych.

Wygrają firmy, które będą umiały podjąć zmiany i zaoferować dostarczanie produktów i usług na nowe sposoby, adekwatne do aktualnych, kontekstowych oczekiwań klientów.

Pełną wersję raportu CEO „SMAC – Know-how biznesu cyfrowej ery” można pobrać bezpłatnie z serwisu CEO

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200