Biznes chce zatrudniać mimo pandemii

42 proc. firm deklaruje chęć rekrutacji pracowników w najbliższym kwartale – wynika z najnowszego badania agencji zatrudnienia The Adecco Group w Polsce. Redukcji etatów spodziewa się jedynie 4% badanych.

Najczęściej o zwiększeniu zatrudnienia myślą przedstawiciele sektora IT i nowych technologii, usług, budownictwa oraz logistyki. Gros projektów rekrutacyjnych uruchomionych zostanie na Mazowszu.

Branże najmocniej dotknięte cięciami etatów to wg Adecco motoryzacja, handel detaliczny i przemysł, a najbardziej zagrożone regiony w kraju to Podkarpacie i Lubelszczyzna.

Zobacz również:

Jak podkreślają autorzy badania „Rynek pracy – plany pracodawców”, plany firm w kwestii zatrudnienia różnią się w zależności od regionu. Od lokalizacji geograficznej zależy także powód, dla którego firmy chcą pozyskać nowych pracowników.

Biznes chce zatrudniać mimo pandemii

Plany rekrutacyjne polskich pracodawców w okresie sierpień-październik 2020 w podziale na branże (źródło: raport "Rynek pracy - plany pracodawców", The Adecco Group)

Przykładowo, na Mazowszu, które od lat przewodzi pod względem liczby oferty pracy, połowa pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienie w perspektywie trzech miesięcy. Ma to na ogół związek z planami rozwijania działalności i uruchamiania nowych projektów, których realizacja wymaga personelu o odpowiednich kwalifikacjach.

Większego wyboru ofert pracy niż zwykle można będzie spodziewać się w okresie sierpień-październik również na Pomorzu i w województwach łódzkim, warmińsko-mazurskim i lubelskim – przy czym w tych regionach pracodawcy deklarują rekrutację na mniejszą skalę niż w mazowieckiem.

Plany rekrutacyjne nie zawsze są równoznaczne ze zwiększeniem zatrudnienia w porównaniu z ub. rokiem. Wiele firm powróci do stanu osobowego z początku 2020 r. po tym jak po wybuchu pandemii trudna sytuacja ekonomiczna i lockdown gospodarki wymusiły na nich zwolnienia.

„Dla wielu firm pandemia okazała się wyjątkową szansą na zdobycie cennych pracowników” – ocenia Daniel Wocial, szef Adecco Group na Polskę, Słowację i Czechy. „Wśród branż, w których wzrost zatrudnienia ma najczęściej związek z nowymi projektami, prym wiedzie przemysł spożywczy oraz handel detaliczny i hurtowy, co podyktowane jest przyspieszonym rozwojem e-commerce.” Fachowcy w tych obszarach mogą przebierać w większej liczbie ofert niż rok temu. Ponownie rośnie też zainteresowanie ekspertami obszaru IT i nowych technologii. „Sprzyja temu wywołany pandemią rozwój technologii związanych z pracą zdalną, również w sektorze publicznym” – mówi Wocial.

Co warte podkreślenia, 46% ankietowanych przez Adecco firm zadeklarowało zamiar korzystania z elastycznych form zatrudnienia, takich jak outsourcing i praca tymczasowa. To efekt koronawirusa i wpływu, jaki wywiera na otoczenie rynkowe – w niepewnej sytuacji biznes jest ostrożniejszy i wykazuje silniejsze tendencje do kontroli kosztów. Tymczasem elastyczne formy zatrudnienia oznaczają dla pracodawców możliwość utrzymania ciągłości biznesowej oraz realizacji zadań, bez konieczności zaciągania długofalowych zobowiązań – czytamy w raporcie Adecco.

Praca zdalna - badanie Computerworlda

Redakcja „Computerworlda” prowadzi badanie dotyczące pracy zdalnej. Szukamy odpowiedzi na pytania, jak w praktyce wygląda praca zdalna w organizacjach, jak oceniamy jej zalety i wady po kilku miesiącach oraz czy ten tryb funkcjonowania to nasza przyszłość.

Zapraszamy do udziału w ankiecie „Satysfakcja pracowników z pracy zdalnej i ich zaangażowanie w dobie pandemii 2020”!


TOP 200