Biurowe aplikacje Lotusa

Lotus Development Corp. wprowadził na rynek (w grudniu ub.r.) pakiet aplikacji biurowych SmartSuite 96 dla Windows 95. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, polska wersja programu ma być dostępna w kwietniu br.

Lotus Development Corp. wprowadził na rynek (w grudniu ub.r.) pakiet aplikacji biurowych SmartSuite 96 dla Windows 95. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, polska wersja programu ma być dostępna w kwietniu br.

SmartSuite 96 jest poważną konkurencją dla królującego obecnie na rynku pakietu Microsoft Office. W skład zestawu programów Lotusa wchodzi sześć aplikacji: arkusz kalkulacyjny 1-2-3, baza danych Approach, program do przygotowywania komputerowych prezentacji Freelance Graphics, osobisty kalendarz i terminarz Organizer, edytor tekstów WordPro oraz program do przygotowywania animacji i prezentacji szkoleniowych ScreenCam. Poza WordPro, wszystkie aplikacje pakietu są już znane użytkownikom produktów Lotusa, ale w SmartSuite 96 znalazły się ich usprawnione wersje i to w pełni 32-bitowe, a więc wykorzystujące możliwości systemu Windows 95.

Dodatkowym wyposażeniem, ułatwiającym zarządzanie dokumentami i aplikacjami pakietu, jest SmartCenter - odpowiednik ShortcutBar (Paska skrótów) znanego z Microsoft Office dla Windows 95. Na pasku tym umieszczone są "szuflady", w których znajdują się aplikacje Lotusa, kalendarz, adresownik oraz system pomocy.

Wymagania

Pod względem wymagań systemowych, SmartSuite 96 nie odstaje od innych pakietów tej kategorii. Lotus zaleca minimum 8 MB pamięci RAM przy uruchamianiu jednej aplikacji, a jeśli ktoś zamierza korzystać jednocześnie z dwóch programów, to powinien mieć komputer wyposażony w co najmniej 12 MB RAM. Zalecany procesor, to taki, by pracował na nim system Windows 95.

Test pakietu w redakcji przeprowadzono na komputerze wyposażonym w Pentium 100 MHz oraz 16 MB RAM. Jest to konfiguracja w zupełności zaspokajająca potrzeby SmartSuite 96. Pełna instalacja SmartSuite 96 wymaga ok. 150 MB pamięci dyskowej, a minimalna - 74 MB.

Pełen usprawnień

Ważną cechą SmartSuite 96 jest pełna integracja aplikacji wchodzących w jego skład. Wszystkie one mają identyczny interfejs graficzny i umożliwiają proste przenoszenie różnego rodzaju danych - czy to będzie arkusz kalkulacyjny wkomponowany w tekst, czy też generowany masowy mailing wykorzystujący adresy z bazy adresowej programu Organizer.

Wszystkie aplikacje wyposażono w znakomite mechanizmy pracy grupowej - edytowany dokument można wysłać do akceptacji innej osobie lub grupie osób, a następnie zaakceptować lub odrzucić wprowadzone poprawki. Wszystko to dzieje się na ekranie komputera, bez konieczności drukowania dokumentu. Więcej informacji nt. możliwości pracy grupowej przy korzystaniu z aplikacji SmartSuite 96 podamy - w najbliższym czasie - w dziale Praca Grupowa Computerworld.

Nową właściwością aplikacji jest tzw. Infobox. Jest to nic innego, jak okienko pozwalające na bieżąco zmieniać właściwości poszczególnych edytowanych w danej chwili obiektów. Wygląd tego okienka i liczba parametrów, jakie można zmieniać z jego pomocą, zależą od rodzaju obiektu - będą one inne dla tekstu, a inne dla wykresu. Istotne jest to, że wszystkie dokonywane w Infoboxie zmiany widoczne są od razu po ich wprowadzeniu, bez potrzeby ich zatwierdzania przyciskiem OK, jak to ma miejsce w aplikacjach Microsoftu.

Nie ma jednak róży bez kolców. SmartSuite ma także swoje wady. Najbardziej dokuczliwą z nich jest niedostępność pewnych opcji aplikacji wchodzących w skład pakietu bezpośrednio z paska menu. Po prostu ich tam nie ma. Aby je wywołać, należy zdefiniować własne paski narzędziowe i dodać ikony tych opcji. Jest to o tyle uciążliwe, że każdy wyświetlany na ekranie pasek zabiera cenną powierzchnię. Zbyt długie, wystające poza szerokość ekranu paski nie są też "zawijane", przez co część ikon ginie z pola widzenia.

Internet i Notes

Niewątpliwą zaletą SmartSuite 96 jest dobra integracja z usługami sieci Internet. Redagowany przez użytkownika dokument może być wczytany z serwera FTP lub WWW, a następnie po edycji ponownie tam nagrany. Edytor tekstu WordPro ma wbudowany dobry konwerter dokumentów na standard HTML. Wraz z takim dokumentem na dysk nagrywane są wszystkie zawarte w nim rysunki. Ponadto, możliwe jest np. zaznaczenie dowolnej frazy w tekście i wyszukanie w Internecie wszystkich związanych z nią informacji. W tym celu aplikacje SmartSuite komunikują się z popularnym serwerem WWW WebCrawler, zawierającym poindeksowane informacje o zasobach innych serwerów internetowych.

SmartSuite umożliwia publikacje na WWW nie tylko tekstów z edytora WordPro, ale także całych prezentacji utworzonych za pomocą Freelance Graphics.

Nie bez znaczenia jest także prostota integracji SmartSuite z systemem Lotus Notes. Szczególnie zaawansowana na tym polu jest baza danych Approach, która umożliwia pisanie aplikacji w języku Lotus Script, interpretowanym także przez serwery Notes.

Nagrywanie prezentacji

W skład pakietu wchodzi też program ScreenCam. Jest to aplikacja nagrywająca w formie filmu wszystkie wykonywane na komputerze czynności. Jeśli komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową z mikrofonem, to użytkownik może dołączyć do zapisywanych informacji, np. objaśnienia wykonywanych operacji.

Choć program ten nie jest przydatny w codziennej pracy z komputerem, to jednak może znacznie ułatwić przygotowanie prezentacji lub być wykorzystany, np. przez pracowników serwisu czy administratorów systemów. Jeśli ktoś chce rozwiązać problemy innych użytkowników komputerów, objaśniając im, jak mają wykonywać pewne czynności, to może szybko przygotować prezentację - wykorzystując ScreenCam - i wysłać ją pocztą elektroniczną. Odtwarzacz do filmów ScreenCam może być rozdawany wszystkim zainteresowanym bezpłatnie.


TOP 200