Bity to nie wszystko

PMS Labs sprzedaje rozwiązania mało znanych w Polsce firm, w tym Speedware - producenta systemów wspomagania podejmowania decyzji.

PMS Labs sprzedaje rozwiązania mało znanych w Polsce firm, w tym Speedware - producenta systemów wspomagania podejmowania decyzji.

Od chwili powstania podstawowy obszar zainteresowań gliwickiej spółki PMS Labs stanowią systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności systemy sterowania produkcją. Początkowo firma specjalizowała się w systemie MM II Hewlett-Packarda. Jednak z chwilą przekazania go innej amerykańskiej firmie, która nie była zainteresowana jego sprzedażą na polskim rynku, PMS Labs przekształciła się w firmę oferującą usługi doradcze w zakresie wdrażania systemów klasy MRP II/ERP.

Nowy pakiet

Gliwicka spółka prowadzi obecnie prace mające na celu polonizację pakietu oprogramowania MRP II/ERP jednego z europejskich producentów. "Produkt jest atrakcyjny i przy tym niedrogi. Niestety, nie mogę jeszcze zdradzić nazwy jego producenta. Dotychczas nie był oferowany w Polsce, choć niektóre oddziały firm zachodnich korzystają z tego oprogramowania" - mówi Lech Musiałek, prezes PMS Labs. Przedstawiciele firm nie chcieli powiedzieć, kiedy system ten pojawi się na polskim rynku.

"W miarę zdobywania kolejnych doświadczeń w zakresie systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klienci uzmysłowili nam potrzebę oferowania narzędzi do analizy danych. Chcieli łatwiej uzyskiwać dostęp do danych i obrazować je w sposób zrozumiały. Bity i bajty to nie wszystko, twierdzili w rozmowach z nami" - opowiada Lech Musiałek.

Systemy decyzyjne

Początkowo firma próbowała wykorzystywać w tym celu arkusze kalkulacyjne, ale narzędzie to było niedoskonałe. Rozpoczęto więc poszukiwanie rozwiązań, które umożliwiłyby analizę wszystkich rodzajów danych. Wybór padł na kanadyjską firmę Speedware, producenta systemów MEDIA i ESPERANT.

Pierwszy z nich należy do klasy narzędzi typu EIS (Executive Information System). Drugi natomiast to system służący do tworzenia raportów. Obydwa rozwiązania uzupełniają się. System MEDIA operuje na danych szczebla strategicznego, a ESPERANT na danych szczebla operacyjnego. PMS Labs spolonizowała oba systemy. "Posiadamy klientów na terenie całej Polski, dlatego chcemy stworzyć sieć partnerów sprzedających oprogramowanie firmy Speedware" - mówi prezes PMS Labs.

Program dla hoteli

PMS Labs podpisała także pod koniec 1999 r. umowę z austriacko-niemiecką firmą SDS Hogatex, na mocy której spółka rozszerzy ofertę o oprogramowanie dla branży hotelowej.

Historycznym obszarem działalności firmy jest sprzedaż sprzętu. Są to przede wszystkim rozwiązania Hewlett-Packarda, z którym PMS Labs jest związana od początku działalności. PMS Labs, jako jedyna w Polsce i jedna z 34 w Europie, uzyskała certyfikat integratora systemów HP 3000. Obecnie w Polsce pracuje ok. 70 tych modeli serwerów HP.


TOP 200