Bity pieszczą pieniądze

Głos informatyka

Najczęściej w przypadku projektów stricte związanych z nowymi technologiami, inicjatorami są zwykle przedstawiciele Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Kredyt Bank PBI SA. "Informatycy mają najczęściej większe rozeznanie w tym, jakie możliwości oferują najnowsze rozwiązania techniczne. Trzeba jednak przyznać, że ostatnio ich źródłem jest także nasz departament marketingu" - twierdzą informatycy banku. Jeśli chodzi o nowe produkty, propozycje wychodzą najczęściej z departamentów merytorycznych. Aby usprawnić prace nad projektami informatycznymi, w najbliższym czasie w Kredyt Bank PBI SA powstanie komitet sterujący informatyką. Ma on przede wszystkim doprowadzić do przyspieszenia wdrożeń nowych systemów.

"Nadal, mimo kilku dokonanych w naszej historii przejęć innych firm z branży bankowej i sieci ponad 200 placówek, nie jesteśmy jeszcze bankiem - molochem. Toteż łatwiej jest nam elastycznie reagować na potrzeby rynku. Szybciej możemy podejmować decyzje i, w przeciwieństwie do największych banków, łatwiej nam modyfikować strategię banku, w tym strategię informatyki. Możemy skutecznie planować na krótszy okres. W nagłych przypadkach możemy szybko dokonać przedefiniowania priorytetów" - mówi Dariusz Adamowski.

Ponad 20%

Budżet na informatykę planowany jest w Kredyt Bank PBI SA raz na rok i zawiera informacje o wszystkich inwestycjach zaakceptowanych przez zarząd, mających zostać zrealizowanych w roku następnym. Zwykle tworzy się jednak ok. 5% rezerwę, która ma być przeznaczona na tzw. nadzwyczajne wydatki. W tym roku wydatki departamentu informatyki mają zamknąć się kwotą 70 mln zł. Co roku na informatykę przeznaczane jest ok. 20% zysku netto.

"Po wdrożeniu systemu zintegrowanego, zapewne wydatki te nieco spadną. Muszą jednak utrzymywać się na określonym poziomie, aby dzięki nowoczesnym technologiom móc zachować przewagę konkurencyjną nad innymi bankami. Informatyka jest podstawą działania każdej instytucji finansowej" - twierdzi Dariusz Adamowski. "Widać to choćby na przykładzie banków zachodnich, które wygrywają walkę konkurencyjną dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym, umożliwiającym np. składanie zleceń, czy otwieranie lokat za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Kolejnymi czekającymi na nas inwestycjami będzie właśnie wdrożenie centrum telefonicznej obsługi klienta i bankowości internetowej, rozwiązań do których się przygotowujemy" - dodaje.

Kłopotliwe rozproszenie

Kredyt Bank PBI SA jest obecnie w trakcie wdrożenia nowego, zintegrowanego systemu bankowego. Zakończenie tego projektu nie nastąpi jednak ani w tym, ani w przyszłym roku. Przedstawiciele departamentu informatyki postanowili bowiem, że bezpieczniej będzie wejść w rok 2000 w starym systemie. Dziś wykorzystywane systemy odpowiadają potrzebom rynku. Przyznają jednak, że brak systemu scentralizowanego zaczyna być problemem. Do utrzymania systemu rozproszonego niezbędna jest bowiem rozbudowana, niekorzystna ze względu na duże koszty utrzymania, struktura zarządzania. Oddział stanowi praktycznie osobne przedsiębiorstwo. W Polsce liczba pracujących w nich osób wynosi ok. 30-40, a w Portugalii jedynie 12.

Aby obecny system rozproszony funkcjonował sprawnie, niezbędne było dołączenie do niego "łaty" - systemu on-line (w Kredyt Bank PBI SA ten system nosi nazwę IMPULS), który na bazie rozbudowanej sieci komputerowej umożliwia obsługę klienta w dowolnym oddziale, niezależnie od tego, gdzie naprawdę ma on swój rachunek. System IMPULS jest własnym rozwiązaniem informatyków banku.

System zintegrowany ma ułatwić wdrażanie nowych produktów bankowych, racjonalizację zatrudnienia i usprawnienie zarządzania bankiem. Wdrożenie nowego, scentralizowanego systemu bankowego ułatwić ma także dostęp do produktów bankowych, choćby dzięki wdrożeniu takich rozwiązań, jak centrum telefonicznej obsługi klienta. Jedna księga główna nowego systemu usprawni proces zarządzania bankiem, umożliwi skuteczny dobór oferty banku do potrzeb rynku. Dla banku korzyści związane z systemem scentralizowanym wiążą się przede wszystkim z poprawą wskaźników finansowych, umożliwieniem przeprowadzenia jego reorganizacji bądź optymalizacją zatrudnienia.

Współpraca wewnętrzna

Departament Informatyki i Telekomunikacji stara się obecnie zmienić nieco sposób, w jaki postrzegają go pracownicy innych działów, którzy przypisują mu wszystkie sprawy związane z techniką. Dotyczy to nawet systemu telewizji wewnętrznej i kserografów. Współpraca z innymi działami, zdaniem informatyków Kredyt Bank PBI SA, zaczyna jednak układać się coraz lepiej. Poprawiła się znacznie w momencie powiększenia zespołu informatyków, którzy coraz skuteczniej mogą odpowiadać na nowe potrzeby pracowników banku. Wcześniej zdarzało się, że departament informatyki nie nadążał za wymaganiami stawianymi przez inne działy.

"Coraz lepiej nawzajem się rozumiemy. Pracownicy innych działów nauczyli się już przedstawiać nam konkretnie swoje potrzeby. Zdarza się, że są one jednak dla nas niezrozumiałe - prosimy wtedy użytkowników o przedstawienie ich na papierze. Dzięki temu czasami oni sami dochodzą do wniosku, że ich prośba była bezzasadna, a w innych przypadkach otrzymujemy konkretne wymagania dotyczące nowego systemu lub produktu " - mówi Dariusz Adamowski.

Kredyt Bank PBI SA jest bankiem, który stanowi przykład ewolucyjnego rozwoju informatyki. Ewolucja ta minimalizuje błędy, choć ich nie wyklucza. Jednak wiele jest banków, które chciałyby tę liczbę potknięć zamknąć w osiągnięciach Kredyt Bank PBI SA. Informatyka musi odpowiadać potrzebom organizacji i rynku, i to wystarczy.

Rozwiązania techniczne w Kredyt Banku PBI

Oprogramowanie

Do obsługi podstawowej działalności banku i własnej księgowości Kredyt Bank stosuje zintegrowany system Bankier. Oprogramowanie TP 2 służy do autoryzacji operacji za pomocą kart i obsługi bankomatów. System Makler jest używany do obsługi rynku papierów wartościowych, a PRO/MIS do obsługi gospodarki własnej banku. Rozwiązaniami do elektronicznej bankowości są Tele KB (Bankofon), Kontakt i Corporate/Home Banking.

Ponadto bank korzysta z własnego systemu Impuls do bezawizowych rozliczeń w trybie on-line, umożliwiającego natychmiastowe przekazywanie środków pieniężnych w całej sieci jednostek operacyjnych banku, systemu SWIFT Alliance do operacji handlu zagranicznego w sieci SWIFT i scentralizowanego systemu Pegaz do obsługi przekazów importowych i eksportowych, zintegrowanego z systemem SWIFT (własne rozwiązanie). Do celów sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego służy oprogramowania RGS. Działu informatyki banku przygotował elementy systemu MIS do zarządzania i raportowania.

Sprzęt

Centrala i oddziały Kredyt Banku PBI SA wyposażone są ogółem w 50 serwerów HP9000 z systemem operacyjnym HP-UX i 20 serwerów intelowskich Compaq serii 5000 i 6000 z systemem operacyjnym SCO Unix. Bank ma ok. 5 tys. komputerów PC.

Oddziały i centrala połączone są siecią rozległą o przepustowości minimalnej 64 Kb/s. W kilku przypadkach, ze względu na słabą infrastrukturę telekomunikacyjną, połączone są siecią pakietową BPT Telbank SA. Wszystkie jednostki lokalne mają sieć lokalną opartą na protokole TCP/IP.


TOP 200