Bity na służbie

W tym roku policja uruchomi dwa nowe systemy informatyczne. Będzie także modernizować przestarzały sprzęt oraz prowadzić prace mające na celu spełnienie wymagań związanych z wejściem do Unii Europejskiej.

W tym roku policja uruchomi dwa nowe systemy informatyczne. Będzie także modernizować przestarzały sprzęt oraz prowadzić prace mające na celu spełnienie wymagań związanych z wejściem do Unii Europejskiej.

Wiosną planowane jest operacyjne uruchomienie Systemu Meldunku Informacyjnego (SMI). Ten specjalny system analityczny będzie wspomagał służby operacyjne policji i Centralne Biuro Śledcze przy rozwiązywaniu skomplikowanych, wielowątkowych spraw o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Będzie zasilany danymi z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Zostanie do niego podłączonych ok. 90 końcówek. W związku z tym, że dane gromadzone w systemie są poufne, ich przetwarzanie będzie się odbywać z wykorzystaniem szyfratorów IP. Pilotaż SMI z wykorzystaniem danych nierzeczywistych trwał od połowy 2003 r.

Do końca tego roku ma zostać uruchomiony System Wsparcia Ruchu Drogowego (SWRD). Zapewni on policjantom z "drogówki" dostęp do systemów: KSIP, PESEL, CEPIK, a w przyszłości także SIS (Schengeński System Informacyjny) bezpośrednio z radiowozów. SWRD ma również ułatwić wymianę informacji pomiędzy policją a ubezpieczycielami. System będzie współpracował z urządzeniami GPS, co pozwoli na błyskawiczne i precyzyjne ustalenie lokalizacji policyjnego pojazdu. W pierwszym etapie w odpowiednią infrastrukturę zostanie wyposażonych 550 radiowozów. Dotychczas terminale mobilne były zainstalowane w ok. 400 radiowozach.

Zostały one zainstalowane w ramach projektów budowy Systemów Wspomagania Dowodzenia (SWD). Systemy takie działają już w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Szczecinie.

KSIP w hurcie

Policja jest także gotowa do rozpoczęcia projektu uruchomienia hurtowni danych zasilanej informacjami z Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Nie wiadomo jednak czy znajdą się na to środki w budżecie. Hurtownia ma być przydatna w typowaniu sprawców przestępstw oraz uzyskiwaniu różnego rodzaju statystyk. Funkcje te są dostępne obecnie w KSIP, jednak ze względów wydajnościowych system został skonfigurowany tak, by obsługiwać w pierwszej kolejności bieżącą pracę.

Krajowy System Informacyjny Policji to podstawowe informatyczne narzędzie pracy wspierające służby kryminalne, dochodzeniowo-śledcze, operacyjne, prewencyjne i ruchu drogowego. Korzysta z niego również Centralne Biuro Śledcze. W KSIP są rejestrowani sprawcy przestępstw, osoby poszukiwane, zaginione, mające punkty karne i zakaz prowadzenia pojazdów oraz posiadające broń. Łącznie prawie 8 mln osób. W bazach danych zapisywane są także informacje o skradzionych pojazdach, dokumentach, rzeczach i broni oraz przestępstwa i wydarzenia związane z postępowaniami dochodzeniowo-śledczymi.

Dostęp do KSIP odbywa się za pośrednictwem wielu aplikacji. Podstawowa, o pełnej funkcjonalności, umożliwia rejestrowanie, sprawdzanie informacji oraz dostęp do statystyk. Wersja umożliwiająca dostęp za pośrednictwem przeglądarki WWW pozwala jedynie na wykonywanie prostych zapytań związanych z zarejestrowanymi osobami i rzeczami. Na siedmiu tysiącach terminali znakowych jest zainstalowana wersja znakowa, która także ma ograniczoną funkcjonalność (służy przede wszystkim do wykonywania sprawdzeń). Funkcjonują także dwie aplikacje "graficzne". Pierwsza z nich służy do rejestracji i prezentacji zdjęć osób, natomiast druga - do rejestracji i prezentacji wydarzeń na mapie cyfrowej. Za pomocą odrębnej aplikacji są udostępniane informacje oznaczone jako poufne.

Naczynia połączone

W oddanym do użytku na początku 2003 r. systemie KSIP jest zarejestrowanych 40 tys. aktywnych użytkowników. Korzystają oni aktualnie z 3 tys. stacji roboczych (graficznych) i 7 tys. terminali znakowych zlokalizowanych w jednostkach na terenie całego kraju. Stopniowo będą one zastępowane nowymi stanowiskami dostępowymi. W ciągu trzech lat policja planuje zakupienie 10 tys. komputerów PC (w tym roku ok. 2 tys.) wyposażonych w czytniki kart procesorowych, które umożliwią wdrożenie nowego systemu uwierzytelniania zbudowanego na podstawie infrastruktury klucza publicznego. Obecnie wykorzystywane komputery mają dedykowany system autoryzacji użytkowników (czytniki EOIC oraz mechanizm MAUTH).

KSIP działa w powiązaniu z innymi systemami informatycznymi w kraju i zagranicą, m.in. z systemami wspomagania dowodzenia, systemami Straży Granicznej oraz instytucji i firm komercyjnych (na mocy porozumień dotyczących informowania o zastrzeżeniach dokumentów i skradzionych pojazdach). Informacje o skradzionych pojazdach są wymieniane z systemem ASF w Lyonie. W przyszłości KSIP zostanie zintegrowany z Schengeńskim Systemem Informacyjnym. W tym celu niezbędne będzie dokonanie modyfikacji systemu - uzupełnienie zakresu informacyjnego, reorganizacja systemu wyszukiwania, a także integracja z systemami AFIS (odciski palców) oraz DNA (profile genetyczne).

Informacje gromadzone w KSIP zasilają bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK), które zgodnie z Ustawą o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych ma pełnić rolę centralnego rejestru danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa, prowadzonych śledztwach oraz przedmiotach związanych z działalnością przestępczą. KCIK zbiera i udostępnia dane wszystkim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa - policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, inspektoratom celnym, urzędom skarbowym, ZUS, służbie więziennej, Komisji Nadzoru Bankowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. KCIK skraca czas dotarcia do informacji przez funkcjonariuszy poszczególnych służb oraz zwiększa możliwości współpracy i koordynacji ich działań.

Szerszy dostęp

Do końca 2006 r. wszystkie jednostki policji mają uzyskać cyfrowy dostęp do sieci POLWAN (jej budowę zakończono w ub.r.), zbudowaną na bazie węzłów ulokowanych w obecnych i byłych komendach wojewódzkich. Obecnie z cyfrowego dostępu do sieci korzystają jednostki do poziomu komend powiatowych. Większość komend, posterunków i rewirów korzysta z dostępu analogowego.

W Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji trwają przygotowania do budowy Zintegrowanego Systemu Obsługi Logistycznej (ZSOL), który w pierwszym etapie obejmie zarządzanie kadrami, płace, finanse i planowanie oraz budowę portalu korporacyjnego, mającego ułatwić wymianę informacji. Dziś rolę tę spełnia częściowo Gazeta Policyjna. Rozbudowywana będzie także krajowa sieć Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS.


TOP 200