Bitwa o Polską Miedź

Bardzo długo przedsiębiorstwo KGHM "Polska Miedź" S.A. czekało w kolejce na artykuł o jego informatyzacji w tak poczytnym i prestiżowym tygodniku jakim jest Computerworld - edycja polska. Wreszcie się doczekało. [...]

Bardzo długo przedsiębiorstwo KGHM "Polska Miedź" S.A. czekało w kolejce na artykuł o jego informatyzacji w tak poczytnym i prestiżowym tygodniku jakim jest Computerworld - edycja polska. Wreszcie się doczekało. [...]

W części dotyczącej Oddziału ZG "Polkowice-Sieroszowice" przytacza się jakoby moje wypowiedzi. Nie przypominam sobie, [...] abym gdziekolwiek przedstawiał mój punkt widzenia czy też uwagi zamieszczone w artykule pt. "Bitwa o Polską Miedź".

[...]

Zwracam uwagę, że w szybie kopalnianym nie pracował nigdy żaden komputer "Odra" ale w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do tego celu salach komputerowych. Terminale znakowe zainstalowane pod ziemią w ww. Oddziale na poziomie 850 m p.p.m. obsługują magazyny części zamiennych i obsługę zleceń remontowych maszyn górniczych - dołowych.

Podłączenia tych monitorów są wykonane nie okablowaniem strukturalnym, ale poprzez kabel telefoniczny i łącze V-24. Nie eksploatuje się komputerów pod ziemią.

W Oddziale, o którym mowa, informatyzacja jest oparta nie o serwer unixowy typu mainframe, co jest merytorycznie nieporozumieniem, ale w oparciu o dwunodalny serwer ICL Seria 39, zarządzany systemem operacyjnym Open VME firmy ICL. Ten system komputerowy nie należy do rodziny systemów unixowych, ale do grupy tzw. super-serwerów, uprzednio nazywanych mainframe, które również akceptują aplikacje napisane na unixa. Nieporozumieniem jest sugerowane w tym artykule "moje stwierdzenie" o przechodzeniu z aplikacjami z tzw. mainframe'a na architekturę klient-serwer, gdyż można to uzyskać stosując narzędzia tegoż tzw. mainframe'a.

Oddział ZG "Polkowice-Sieroszowice" nie eksploatuje systemów komputerowych firmy Digital, w tym sugerowanych w tym artykule komputerów z procesorem Alpha i systemem operacyjnym Open VMS. A, tzw. część biurowa Oddziału działa w oparciu o trzy poziomy protokołów komunikacyjnych, z których jeden to protokół IPX/SPX Novella. Do celów projektowania w większości stosuje się oprogramowanie firmy Autodesk, AutoCad a na czterech stanowiskach, gdzie odbywa się projektowanie map wyrobisk górniczych jest stosowane oprogramowanie Microstation firmy Bentley.

Pan Wojciech Lubczyński nie jest kierownikiem ośrodka informatyki KGHM, a kierownikiem ośrodka informatyki w Oddziale KGHM "Polska Miedź" S.A. ZG "Polkowice-Sieroszowice". Jego zdjęcie natomiast jest podpisane nazwiskiem Emil Angelow.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki

mgr inż. Mariusz Nosal

Dyrektor Pełnomocnik Zarządu

KGHM "Polska Miedź" S.A.

O/ZG "Polkowice-Sieroszowice"

Lech Jaroń

Od autora:

Przepraszam zainteresowanych Panów i Czytelników za nieścisłości, które znalazły się w tekście.

Olo Sawa


TOP 200