Biometria w firmie

Do niedawna weryfikację osób na podstawie niepowtarzalnych cech fizycznych traktowano z przymrużeniem oka. Obecnie wykorzystanie technologii biometrycznych to standard.

Wiele jest instrumentów mających umożliwić szybką i bezbłędną identyfikację bądź weryfikację tożsamości. Ostatnie lata to nieustający rozwój technologii biometrycznych, zmierzających do efektywnego wykorzystania mierzalnych cech biologicznych człowieka i zespołu jego dynamicznych zachowań. Choć część z nich kierowana jest raczej do organizacji rządowych, to jednak i mniejsze firmy wykazują rosnące zainteresowanie nowymi rozwiązaniami.

Najpowszechniej stosowaną technologią biometryczną jest rozpoznawanie linii papilarnych. Z racji unikatowości ich układu i niezmienności w czasie weryfikacja tożsamości osoby po odciskach palców jest niezwykle prosta i, co najważniejsze, tania. Czytniki linii papilarnych spotykamy już wszędzie - od notebooków, poprzez telefony komórkowe, aż po czytniki w zakładach pracy. Istnieje jednak sporo czynników zakłócających precyzyjne skanowanie linii papilarnych, co może poddawać w wątpliwość wiarygodność weryfikacji tożsamości. Specjaliści uważają, że nie powinno się używać do uwierzytelnienia czegoś, czego ślad zostawiamy na każdym dotkniętym przedmiocie.

Spojrzeć głęboko w oczy

Coraz częściej w firmach dbających o swoje bezpieczeństwo pojawiają się dodatkowe zabezpieczenia bazujące na geometrii dłoni i biometrii tęczówki oka. Ta ostatnia uznawana jest za jedną z najdokładniejszych technik weryfikacji tożsamości. Złożoność i zróżnicowanie tęczówki przekłada się na ilość unikalnych dla populacji ludzkiej cech, które mogą stanowić podstawę do wyodrębniania konkretnych jednostek. Z tego też powodu badania tęczówki oka od kilku lat znajdują się w centrum zainteresowań firm zajmujących się technologiami biometrycznymi. Postęp, jaki dokonał się w tej materii, najlepiej obrazuje fakt, że obecnie do weryfikacji osoby nie jest potrzebne zbliżanie oka do obiektywu kamery, gdyż system kontrolny wyodrębnia tęczówkę ze zdjęcia całej twarzy. Niestety, z racji skomplikowania całego procesu i ta metoda rodzi wątpliwości co do rzetelności badania. Ostatnie odkrycia amerykańskich naukowców przeczą twierdzeniu, jakoby tęczówka oka nie zmieniała się przez całe życie człowieka. Podlega ona bowiem takiemu samemu procesowi starzenia jak inne organy. To zaś może prowadzić do coraz częstszego generowania błędów podczas skanowania tęczówki. Odkrycie to może przyczynić się do znacznego podniesienia wiarygodności biometrii oka. Firmy zainteresowane wykorzystaniem tej technologii powinny brać pod uwagę zmieniający się z czasem obraz tęczówki i wprowadzać do systemu poprawki.

Pokaż palec, a powiem ci, kim jesteś

Jak bije twoje serce?

W połowie 2012 r. Intel zakupił izraelską firmę IDesia Biometrics, która pracuje nad technologią identyfikacji użytkownika za pomocą bicia jego serca. I choć szanse na wdrożenie takiego rozwiązania w kolejnych generacjach procesorów są raczej nikłe, warto odnotować fakt zainteresowania się tym tematem przez korporację tak znaczącą dla dalszego rozwoju technologicznego.

Cały czas prowadzone są badania mające na celu zwiększenie efektywności już istniejących i stworzenie nowych systemów biometrycznych. Jednym z nich jest opracowana przez firmę Hitachi technologia Finger Vein ID oparta na analizie indywidualnego układu naczyń krwionośnych w palcach. W procesie uwierzytelnienia wykorzystywany jest wcześniej pobrany materiał porównawczy, czyli zapisany cyfrowo wzorzec bazowy, w którym wyszukiwane są elementy zbieżne z zeskanowanym właśnie obrazem. System ten uwzględnia również fakt przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Między innymi dlatego rozwiązanie to znalazło się w centrum zainteresowania banków i instytucji finansowych. W Polsce system wdraża już Bank BPH oraz pomniejsze banki spółdzielcze, powstają bankomaty korzystające z tej metody uwierzytelnienia.

Rozpoznanie grupy ludzi

Wspomniane rozwiązania miały na celu potwierdzenie tożsamości osoby, której wzorzec został wcześniej utworzony i znajduje się w bazie porównawczej. Istnieją jednak technologie biometryczne, których celem jest identyfikacja konkretnych osób w większej grupie ludzi. W tym przypadku zamiast zestawiać pobraną próbkę z jednostkowym wzorcem, porównuje się ją z całą zgromadzoną bazą. Zastosowanie takich technologii jest niezwykle szerokie. Jednym z przykładów jest oprogramowanie biometryczne FieldAnalyst firmy NEC Display Solutions. Zgodnie ze specyfikacją ma ułatwić firmom analizę zachowań potencjalnych klientów. Aplikacja ta stworzona na potrzeby systemów komunikacji cyfrowej potrafi w czasie rzeczywistym analizować konkretne cechy biometryczne wszystkich osób, które znajdą się w zasięgu monitorowania kamer, i rozpoznawać ich płeć, przedział wiekowy oraz sposób poruszania się po zadanym obszarze. Możliwe jest również proste oszacowanie liczby odwiedzających z uwzględnieniem wspomnianych kryteriów. Tego typu technologie dedykowane są raczej dużym firmom o ściśle określonym profilu, ale jest szansa na pojawienie się rozwiązania przeznaczonego dla masowego odbiorcy, w tym i małego biznesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200