Biometria skazana na sukces

Problemy ze standardami

Choć identyfikacja biometryczna może być bardzo efektywną i wygodną metodą uwierzytelniania, to jej wdrożenie niesie też nowe problemy związane z bezpieczeństwem. Wiadomo bowiem, że niektórzy kryminaliści posługują się wieloma tożsamościami, a wprowadzenie dodatkowych identyfikatorów biometrycznych, wbrew pozorom, może im otworzyć kolejne możliwości oszustw. Jeśli bowiem uda się powiązać dane biometryczne z charakterystyką osoby, to powstaje nowa tożsamość.

Obecnie ludzie noszą ze sobą i wykorzystują przynajmniej kilka lub kilkanaście różnych identyfikatorów, paszport, prawo jazdy, legitymację służbową, karty kredytowe lub bankomatowe, kluczyki do samochodu... Wprowadzenie do nich mechanizmów biometrycznych umożliwi jednoznaczne zidentyfikowanie, powiązanie tych dokumentów i dotarcie do ich właściciela.

Wszystko wskazuje, że już za kilka lat ludzie powszechnie będą wykorzystywali przynajmniej kilka różnych dokumentów biometrycznych, zarówno identyfikatorów wydawanych i kontrolowanych przez organizacje rządowe, jak i oferowanych przez różne firmy. Ale w wypadku dokumentów tworzonych np. przez banki, na razie nie istnieje uzgodniony mechanizm wymiany informacji i potwierdzania tożsamości, który pozwoliłby na stworzenie uniwersalnego ID. A jest to bariera, która może hamować popularyzację biometrii i zmniejszyć poziom bezpieczeństwa.

Dla Computerworld komentuje Krzysztof Ducal, dyrektor działu Siemens IT Solutions and Services w Pol

Krzysztof Ducal

Siemens wybrał dwie ścieżki rozwoju technologii biometrycznych. Pierwszą z nich jest rozwój grupy produktów dla klientów korporacyjnych, gdzie głównym rozwiązaniem proponowanym przez Siemensa jest ID Center. Zadaniem tego produktu jest ułatwienie centralnego zarządzania biometrią w systemach bezpieczeństwa, wspomnianych w artykule. To rozwiązanie jest odpowiedzialne za kontrolę dostępu do systemów operacyjnych aplikacji biznesowych w oparciu o dane biometryczne, takie jak odciski palca lub skan dłoni. ID Center znajduje głównie zastosowanie w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym i energetycznym, gdzie dostęp do danych krytycznych w aplikacjach jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa. System potrafi weryfikować tożsamość biometryczną, jak również przeprowadzać identyfikację na podstawie zgromadzonych danych biometrycznych.

Drugą ze ścieżek obranych przez nas są rozwiązania wspierające kontrolę ruchu na przejściach granicznych, w policji, jak również w instytucjach związanych z ochroną państwa. Rozwiązaniem Siemensa w pełni przystosowanym do wymogów Unii Europejskiej jest produkt o nazwie Homeland Security Suite, który jest odpowiedzialny za tworzenie i weryfikację biometrycznych dokumentów podróży, takich jak paszport, dowód osobisty oraz inne dowody identyfikacji tożsamości. To rozwiązanie znalazło zastosowanie w Szwajcarii, gdzie nasza firma dostarcza paszporty biometryczne.

Spektrum rozwiązań biometrycznych Siemensa jest szerokie, oprócz wspomnianych już produktów oferujemy również rozwiązanie w zakresie tzw. "biometrii niewidocznej", która polega m.in. na wbudowywaniu czytników biometrycznych w urządzenia stosowane na co dzień np. w automaty do kawy, zamki do drzwi lub wyposażenie w samochodzie.


TOP 200