Big Blue Apple

Po Big Apple (potoczna nazwa Nowego Jorku) i Big Blue (IBM) mamy teraz Big Blue Apple czyli Wielkie Niebieskie Jabłko, jak można określić joint venture IBM (Big Blue) i Apple. 2 października, podczas ceremonialnej konferencji prasowej w San Francisco, nastąpiło podpisanie "komputerowego paktu stulecia", który był zapowiadany od kilku miesięcy (CW z 16 sierpnia). Podpisy złożyli szefowie dwóch arcyrywali na światowym rynku mikrokomputerów :Jack Kuehler - prezydent IBM (przeszło 15% rynku) i John Scully -prezes APPLE (przeszło 9% rynku).Połączenie sił dwóch największych producentów mikrokomputerów ma doprowadzić do pojawienia się za 5 lat nowego standardu - mikroprocesora PowerPC, bazującego na IBM-owskim chipie RISC.

Po Big Apple (potoczna nazwa Nowego Jorku) i Big Blue (IBM) mamy teraz Big Blue Apple czyli Wielkie Niebieskie Jabłko, jak można określić joint venture IBM (Big Blue) i Apple. 2 października, podczas ceremonialnej konferencji prasowej w San Francisco, nastąpiło podpisanie "komputerowego paktu stulecia", który był zapowiadany od kilku miesięcy (CW z 16 sierpnia). Podpisy złożyli szefowie dwóch arcyrywali na światowym rynku mikrokomputerów :Jack Kuehler - prezydent IBM (przeszło 15% rynku) i John Scully -prezes APPLE (przeszło 9% rynku).Połączenie sił dwóch największych producentów mikrokomputerów ma doprowadzić do pojawienia się za 5 lat nowego standardu - mikroprocesora PowerPC, bazującego na IBM-owskim chipie RISC.

Pięciopunktowy układ ustala następujący harmonogram wspólnych prac nad technologiami

- nowymi, którymi są:

1. w pełni zorientowany obiektowo system operacyjny (łatwiejszy w użyciu i bardziej uwzględniający potrzeby programowe poszczególnego użytkownika), ma być gotowy w połowie lat 90.

2. "multimedia" czyli prezentowanie danych komputerowych przy użyciu grafiki, dźwięku, animacji i tekstu; realizacja, licencjonowanie i sprzedaż multimedia technology - również w połowie lat 90.

- już stosowanymi:

3. nad zwiększeniem stopnia przystosowalności komputerów do pracy w sieci (connectivity) z

myślą o zintegrowaniu Macintos-hy z systemami i sieciami IBM (1992 r.)

4. przekształcenie istniejącego chipu mikroprocesora IBM o zredukowanej liście rozkazowej RISC w pojedynczy chip PowerPC (lata 1993-94)

5. prace nad nowym środowiskiem systemów otwartych, które wywodzić się będzie z połączenia Apple-owskiego A/UX z IBM-owskim AIX i z architektury PowerPC (1993 - 94).

Dla realizacji tych celów w kalifornijskiej Sillicon Valley powołano już dwie wspólne kompanie: TALLIGENT - będzie pracować nad zainicjowanym przez Apple tzw. programem Pink (systemy operacyjne zorientowane obiektowo) oraz KALEIDA - będzie rozwijać multimedia technology.

Bez względu na to, co z tego wszystkiego wyniknie, jedno jest pewne -"historyczny pakt" stał się głównym tematem rozmów w całej branży. J.Scully uważa, że mamy do czynienia z "renesansem technologicznych innowacji w przemyśle komputerowym, który chcemy doprowadzić do nowego poziomu. Jest to zbyt kosztowne, aby można było to osiągnąć w pojedynkę". Z kolei szef IBM, Kuehler zastrzega się, że "w dziedzinach nie objętych paktem obydwie korporacje będą kontynuować zawziętą konkurencję". Prezydent Borland International Inc., Philip Kahn jest zdania, że "system zorientowany obiektowo jest tym dla przemysłu Software, czym wynalazek mikroprocesorów był dla przemysłu hardware".

The Economist i amerykańskie czasopisma branżowe nie wykluczają możliwości, że ogłoszone szczegóły porozumienia

sprawią, iż klienci zaczną traktować dotychczasowe produkty IBM i Apple jako przestarzałe. Aby temu przeciwdziałać, obydwie korporacje będą nadal ulepszać istniejące produkty.

Wszystkie porozumienia IBM i Apple muszą być ratyfikowane przez Federalną Komisję Przemysłu i Handlu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200