Bieżące notowania hitów

Hit List Professional jest najbardziej dojrzałym narzędziem, służącym do analizy pracy serwera WWW.

Hit List Professional jest najbardziej dojrzałym narzędziem, służącym do analizy pracy serwera WWW.

Większość programów służących do analizy zachowania serwisów WWW tworzy raporty, bazując na informacjach uzyskanych bezpośrednio z plików rejestrujących typu log. Program Hit List najpierw buduje własną bazę danych. Użytkownicy, u których znajomość zagadnień technicznych nie stoi na wysokim poziomie, z pewnością docenią możliwość automatycznej detekcji lokalizacji i typów plików log, dokonywanej przez program.

Budowanie bazy może być procesem długotrwałym. Gdy do analizy kierowane są pliki log z kilku tygodni, zawierające tysiące adresów IP, cały proces może zająć kilka godzin. Jednak zbudowanie bazy przynosi ogromne korzyści - tworzenie raportów i dalsze przetwarzanie danych przebiega już bardzo szybko.

Potrzeba mocy

Program automatycznie rozpoznaje typ obsługiwanego serwera WWW . Może to być przyczyną kłopotów w przypadku systemów, na których zainstalowano kilka różnych serwerów, wówczas jedynym rozwiązaniem może okazać się fizyczne pozostawienie tylko jednego - analizowanego. Program może obsługiwać do kilkuset serwerów wirtualnych (jednego typu). Jeśli Hit List Professional ma działać na tym samym systemie, co badany serwer WWW, wówczas szybko może dojść do pełnego wykorzystania mocy procesora, czego efektem będzie spadek wydajności systemu.

Do programu dołączono ok. 60 standardowych raportów (w tym specjalizowane, dotyczące utrzymywanych na stronach ogłoszeń - zliczenia kliknięć, wykorzystania serwerów proxy czy zjawisk długofalowych). Ponadto można korzystać z kilkuset standardowych elementów stanowiących części składowe raportu. Użytkownik może modyfikować je (i tworzyć nowe za pomocą dołączonego kreatora), a także budować je w formacie HTML, MS Word czy jako arkusz kalkulacyjny. Można też tworzyć specjalne raporty, z przetworzonymi danymi wg wskazanych wzorów - co może pomóc w przygotowaniu np. billingu.

Obsługa baz

Program umożliwia wyciąganie z plików log łańcuchów znaków, zawierających zapytania (np. do baz danych), które wysyłane są po wypełnieniu formularza. Można wówczas zbudować raport, dotyczący częstotliwości wysyłania określonych zapytań. Hit List współpracuje z bazą danych MS Access. Dla dużych serwerów może okazać się konieczna integracja programu z Microsoft SQL czy bazą Oracle'a. Do tego wystarczy otwarcie nowej bazy i wskazanie źródła danych w Hit List. Ponadto można rozbudowywać możliwości programu, wykorzystując skrypty VBScript (np. do automatycznego wysyłania działowi sprzedaży w firmie listu elektronicznego z danymi klienta pobranymi z bazy, jeśli jego obecność na serwerze automatycznie zlokalizuje analizator - na podstawie pliku cookie lub jego adresu IP).

<hr size=1 noshade>Hit List Professional 4.0

Producent: MarketWave Inc.

Obsługiwane platformy: MS Windows 95, 98 i NT

Cena: ok. 7 tys. USD za serwer (który może obsługiwać aż do 500 wirtualnych serwerów). Program dostępny jest bezpłatnie w wersji testowej pod adresami:http://www.marketwave.com/downloads/pro40/siteshlpro40.htm iftp://ftp.marketwave.com/hl40p.zip

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200