Bielizna pod kontrolą

Produkcję damskiej bielizny w firmie Corin wspiera system klasy ERP. Zintegrowane środowisko biznesowe usprawnia współpracę z kontrahentami i poprawia obsługę klientów.

Firma: Corin

Branża: odzieżowa/bieliźniarska

Kluczowe systemy

Nazwa systemu: Comarch ERP XL

Do czego służy: Wspiera zarządzanie najważniejszymi procesami, integruje

i porządkuje informacje

Dostawca: Comarch

Nazwa systemu: ewosoftSHOP.net

Do czego służy: Platforma handlu

internetowego

Dostawca: ewosoft

Produkty pabianickiej spółki są projektowane na podstawie badań naukowych, z uwzględnieniem światowych trendów i nowoczesnych technologii. Od niedawna uzupełnieniem dla stosowanej na liniach produkcyjnych automatyki przemysłowej i wyspecjalizowanych narzędzi dla projektantów jest oprogramowanie klasy ERP. Od ponad roku kluczowe procesy biznesowe firmy Corin scala i wspiera system firmy Comarch. W dużej mierze to dzięki niemu firma rozszerza działalność w Polsce i poza granicami kraju.

Scalić wiedzę o biznesie

Do 2011 r. spółka Corin korzystała z opartego na środowisku MS-DOS oprogramowania wspierającego gospodarkę magazynową i procesy fakturowania. "Praca większości działów przedsiębiorstwa nie była wspierana przez odpowiednie narzędzia informatyczne. Największym problemem był brak narzędzi do analityki biznesowej i integracji z księgowością" - mówi Mariusz Hanczka, współwłaściciel firmy Corin.

Mariusz Hanczka, współwłaściciel firmy Corin

Dążyliśmy do szerokiej integracji danych, co w konsekwencji przełożyło się na wymierne usprawnienie procesów decyzyjnych. Obecnie w każdej chwili możemy przeanalizować dowolny etap produkcji i sprzedaży.

W miarę rozwoju skali działalności firmy oraz rosnącej konkurencji kluczowe stało się uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie działań również w innych obszarach. Zarządowi zależało na dostosowaniu sposobu zarządzania firmą do realiów rynków zagranicznych. "Głównym celem wdrożenia była poprawa produktywności i efektywności przedsiębiorstwa. Oczekiwaliśmy też obniżenia kosztów działalności i uzyskania solidnej podstawy IT do wspierania procesów podejmowania decyzji" - podkreśla Mariusz Hanczka. Stawiano na wyeliminowanie działań wykonywanych ręcznie. "Wdrażając zintegrowany system informatyczny, dążyliśmy do usprawnienia wszystkich działów, zwłaszcza tych, które nie były wspierane przez oprogramowanie wykorzystywane wcześniej" - dodaje Mariusz Hanczka.

Przedstawiciele spółki podkreślają, że proces wdrożenia nie wpłynął na ciągłość działania firmy ani poziom obsługi klientów. Start produkcyjny systemu Comarch ERP XL nastąpił z początkiem 2011 r. W początkowym okresie i w wybranych obszarach nowy system wykorzystywano równolegle ze starszym oprogramowaniem. "Pozwoliło to na wychwycenie błędów, jednak tym samym wymagało zdwojonych nakładów pracy" - dodaje Mariusz Hanczka. Równoległe wykorzystanie obu systemów ułatwiło przejście na nowe rozwiązanie. Prace wdrożeniowe powierzono specjalistom firmy Kotrak Bis.

Z perspektywy czasu

Obecnie system Comarch ERP XL wspiera zarządzanie wszystkimi kluczowymi obszarami działania pabianickiej spółki - od produkcji i sprzedaży, przez zamówienia i import, po gospodarkę magazynową oraz finanse i księgowość. Oprogramowanie ułatwia bezpośrednią współpracę z klientami, prowadzenie działań wspierających sprzedaż i obsługę posprzedażną. Wspiera procesy rejestrowania zakupów i przyjęcia towarów importowanych z krajów UE. "Dążyliśmy do szerokiej integracji danych, co w przełożyło się na wymierne usprawnienie procesów decyzyjnych. Obecnie w każdej chwili możemy przeanalizować dowolny etap produkcji i sprzedaży" - mówi Mariusz Hanczka. Skuteczniejsza jest też kontrola nad finansami firmy. Oprogramowanie jest zintegrowane z wykorzystywaną przez firmę Corin platformą sprzedaży internetowej.

Przedstawiciele firmy przyznają, że zastosowanie zintegrowanego środowiska biznesowego przełożyło się na usprawnienie współpracy z kontrahentami i poprawę poziomu obsługi klientów. Wymierne korzyści z używanie systemu klasy ERP były zauważalne już w kilka miesięcy od wdrożenia. "Nastąpiła znaczna poprawa komunikacji w firmie, a w efekcie poprawa poziomu obsługi klienta i szybkości realizacji zamówień. Przełożyło się to na zwiększenie naszego udziału rynkowego" - uważa Mariusz Hanczka.

System Comarch ERP XL pełni rolę elektronicznego środowiska obiegu dokumentów w firmie Corin. Dodatkową korzyścią jest możliwość automatycznego generowania raportów.

Lepsze decyzje biznesowe

Zintegrowanie informacji o przebiegu istotnych procesów biznesowych w ramach jednego środowiska IT pozwoliło na zaoszczędzenie czasu i kosztów działań zarządczych. Wynika to z jednokrotnego wprowadzania danych do systemu. Poza usystematyzowaniem zasobów IT i zwiększeniem płynności w komunikacji wdrożenie wpłynęło pozytywnie na procesy logistyczne i finansowo-księgowe.

Plany zarządu Corin dotyczące rozwoju możliwości wykorzystania oprogramowania koncentrują się wokół inwestycji w narzędzia wspierające raportowanie i tworzenie analiz biznesowych. "Widzimy potrzebę inwestycji w narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania firmą. Świadomi jesteśmy, że narzędzia typu Business Intelligence dają osobom zarządzającym konkretną wiedzę o zachodzących w organizacji zdarzeniach. Testy stosownego rozwiązania firmy Comarch utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności inwestycji w rozwiązanie tej klasy" - zapewnia Mariusz Hanczka.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200