Biblioteki obiektowe coraz popularniejsze

SAS Institute z Cary w Kalifornii i Information Builder Inc. (IBI) z Nowego Jorku, niezależnie od siebie opracowały biblioteki gotowych obiektów, które mogą znaleźć zastosowanie podczas rozwijania aplikacji sieciowych przy użyciu stosownych narzędzi obu firm. Obiekty w tym wypadku są fragmentami programów przystosowanymi do wielokrotnego użytkowania, realizującymi konkretne funkcje.

SAS Institute z Cary w Kalifornii i Information Builder Inc. (IBI) z Nowego Jorku, niezależnie od siebie opracowały biblioteki gotowych obiektów, które mogą znaleźć zastosowanie podczas rozwijania aplikacji sieciowych przy użyciu stosownych narzędzi obu firm. Obiekty w tym wypadku są fragmentami programów przystosowanymi do wielokrotnego użytkowania, realizującymi konkretne funkcje.

SAS Institute dla swojego systemu informowania kierownictwa SAS/EIS (Executive Information System) opartego na technologii klient/serwer oferuje następujące obiekty: Comparison Report, Expanding Report, Multicolumn Report, Grouped Bar Chart, Organization Chart i Multidimensional Data Viewer. Firmy włączające te obiekty do swoich aplikacji ułatwiają użytkownikom końcowym sięganie do danych przechowywanych w SAS/EIS. Obiekty te (będące już w sprzedaży) można stosować w aplikacjach pracujących na komputerach klienta pod systemami WIndows, OS/2 i HP-UX. Od września br. SAS Institute będzie oferować te obiekty dla ponad tuzina innych platform unixowych.

Z kolei produkt o nazwie Level5 Object Professional firmy IBI oferuje obiekty służące do wzbogacania aplikacji o takie funkcje jak: wideoklipy, dźwięk, dostęp do baz danych, systemy pomocy i operacje szeregowania (oczywiście także wymagające posłużenia się innymi narzędziami IBI). Ponadto Level5 Object Professional zawiera także zestaw narzędziowy służący do rozwijania swoich obiektów. Cały pakiet kosztuje 2995 USD.

Zdaniem analityków rynku obecnie dostępne obiektowe biblioteki klas przyspieszają rozwijanie aplikacji i są przydatne w implementacji interfejsów użytkowych, ale ich przydatność jest ograniczona. Wydawca czasopisma "Object Oriented Strategies" z San Francisco przyznał, że biblioteki tego typu staną się bardziej poszukiwanym towarem dopiero wtedy, gdy będą zawierały klasy obiektów przydatne dla konkretnych aplikacji, jak np. w bankowości.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200