Biblioteki naukowe w Internecie

Wiosną przyszłego roku katalogi polskich bibliotek naukowych znajdą się na stronie WWW.

Wiosną przyszłego roku katalogi polskich bibliotek naukowych znajdą się na stronie WWW.

20 bibliotek instytutów naukowych rozpoczęło wdrażanie zintegrowanego systemu klient/serwer. Zlokalizowana wersja systemu Horizon, produkcji amerykańskiej firmy Amertech, zakupiona z funduszy Komitetu Badań Naukowych, obsługiwać będzie wszystkie zadania bibliotek, od gromadzenia, opracowywania i udostępniania dokumentów, przez rejestrowanie użytkowników, aż po tworzenie katalogów dostępnych w formie stron WWW. System pozwala pracownikom bibliotek tworzyć zamówienia na zakup książek, obsługiwać prenumeratę czasopism, generować statystyki biblioteczne i raporty podsumowujące.

Horyzont dla naukowców

Horizon jest systemem bibliotecznym, korzystającym z technologii klient/serwer i graficznego interfejsu użytkownika. Wersja dla serwera systemu będzie zainstalowana w Centrum Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego na komputerach Suna. Wersje klienckie aplikacji korzystać mają z komputerów PC 486/Pentium, pracujących pod kontrolą Windows NT. Stworzona dzięki łączom WARMAN -a zamknięta sieć, łącząca serwer z klientami, umożliwiać ma wprowadzanie i modyfikowanie danych o dokumentach, wymianę informacji oraz dynamiczne tworzenie katalogów dostępnych w WWW.

Zewnętrzni użytkownicy systemu - przede wszystkim pracownicy naukowi - korzystając z dowolnego typu przeglądarki WWW poprzez Internet uzyskają dostęp do katalogów wszystkich współuczestniczących w projekcie bibliotek oraz do katalogu centralnego, gromadzącego dane bibliograficzne o całości zbiorów (składających się z kilku milionów dokumentów). Użytkownicy będą mieli do dyspozycji specjalny program pomagający w wyszukiwaniu danych, tezaurusy ze słowami kluczowymi, możliwość wyszukiwania pełnotekstowego i przy użyciu operatorów logicznych. Katalogi dostępne w WWW oferowane będą początkowo w językach polskim i angielskim, w przyszłości prawdopodobnie również w niemieckim.

Pełną funkcjonalność system osiągnie na jesieni przyszłego roku. Jednakże ręczne (bądź z wykorzystaniem techniki OCR) wprowadzenie opisów bibliograficznych, konwersja danych z odmiennych systemów bibliotecznych oraz opisów i abstraktów z niezależnych źródeł (Biblioteka Kongresu USA, Biblioteka Narodowa, OCLC) zajmie kilka lat.

Realne zyski

Według Doroty Czarnockiej, kierownika Centralnej Biblioteki Matematycznej przy Instytucie Matematyki PAN, dzięki zintegrowanemu, rozległemu systemowi pracownicy bibliotek z instytucji naukowych nie będą musieli wykonywać wielu czasochłonnych, mechanicznych czynności. System już w trakcie wprowadzania opisów bibliograficznych będzie automatycznie wykrywał powtarzające się informacje oraz powiadamiał pracownika o możliwości skorzystania z innych danych. W ten sposób będzie łatwiej zapobiec powtarzającym się zamówieniom, składanym przez różne biblioteki. Zdaniem twórców systemu, uproszczeniu ulegnie także realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych. System wyposażony został w moduł, automatycznie tworzący monit dla użytkowników, którzy przekroczyli limit czasu wypożyczenia. Użytkownik zaś będzie mógł także zdalnie zamówić wypożyczenie dokumentu lub - jeśli będzie on już wypożyczony - zapisać się w kolejce.

W przyszłości system zostanie rozszerzony o obsługę kolejnych bibliotek naukowych.


TOP 200