Biblioteki dysków CD-ROM

Urządzenia do obsługi bibliotek z dyskami CD-ROM tzw. jukeboxy, to zintegrowane zestawy zawierające czytniki, mechanizm do wymiany dysków CD oraz opcjonalnie urządzenie do nagrywania zapisywalnych płyt CDR. Jedną z firm produkujących tego typu urządzenia jest NSM, która oferuje modele umożliwiające obsługę 100-150 dysków CD-ROM - CDR 100 XA oraz Mercury. W połowie br. NSM zamierza wprowadzić model Saturn - serwer CD bezpośrednio dołączany do sieci komputerowej.

Urządzenia do obsługi bibliotek z dyskami CD-ROM tzw. jukeboxy, to zintegrowane zestawy zawierające czytniki, mechanizm do wymiany dysków CD oraz opcjonalnie urządzenie do nagrywania zapisywalnych płyt CDR. Jedną z firm produkujących tego typu urządzenia jest NSM, która oferuje modele umożliwiające obsługę 100-150 dysków CD-ROM - CDR 100 XA oraz Mercury. W połowie br. NSM zamierza wprowadzić model Saturn - serwer CD bezpośrednio dołączany do .

CDR 100 XA jest wyposażony w jeden czytnik CD-ROM Toshiby oraz maksymalnie dwa magazynki po 50 płyt CD każdy (całkowita pojemność do 65 GB przy wykorzystaniu standardowych dysków - ok. 650 MB). Magazynek zawiera kasetki, które zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom nośnika podczas transportu do czytnika. Średni czas wymiany płyty wynosi 4,5 s, a czas dostępu do danych TDD (Time-to-Delivered Data) - 9,5 s. CDR 100 XA jest wyposażony w interfejs SCSI-2, gniazdo Audio oraz port standardu Robotics RS-232 dla sygnałów sterowania. Kilka jukeboxów można łączyć w jedną, logiczną całość. Dodatkowo CDR 100 XA może być wyposażony w urządzenie do zapisu danych na przystosowanych do tego płytach CDR.

Przeznaczony do pracy w sieciach komputerowych model Mercury jest wyposażony w 2-4 czytników CD-ROM lub 3 czytniki i jedno urządzenie do zapisu - CD-Rekorder. Czas wymiany płyt wynosi poniżej 4 s, a maksymalna pojemność to 3 magazynki po 50 płyt CD (standardowa pojemność ok. 98 GB). Pozostałe parametry i wyposażenie jest takie jak w podstawowej wersji CDR 100 XA.

Jukeboxy są obsługiwane przez specjalizowane oprogramowanie, dostępne w wersjach przeznaczonych dla popularnych systemów operacyjnych. Mogą one pracować jako indywidualna biblioteka dołączona do komputera PC lub obsługiwać wielu użytkowników w sieci. Urządzenia znajdują zastosowanie do przechowywania danych masowych, tam gdzie czas dostępu liczony w sekundach jest możliwy do zaakceptowania. Ich podstawową zaletą jest niski koszt nośnika informacji - ok. 5 groszy za 1 MB. Warto jednak pamiętać, że czytniki CD-ROM nie są wytrzymałe na pracę w warunkach wymagających intensywnego dostępu do danych - ich trwałość, to nie więcej

niż ok. 30 tys. cykli załadowania/rozładowania. Obecnie oferowane dyski CD nie nadają się też do trwałego archiwizowania danych, ponieważ bezpieczny czas przechowywania wynosi tylko 3-28 lat (zależnie od producenta). Tym niemniej istnieją obszary zastosowań, w których automatyczne biblioteki dysków CD-ROM są atrakcyjną ofertą. Firma NSM sprzedała dotąd ponad 50 tys. jukeboxów, a ich użytkownikami są banki, ubezpieczalnie, biura patentowe, wojsko, policja, biblioteki, drukarnie, rozgłośnie radiowe i przemysł.

Dystrybutorem produktów NSM w Polsce jest Initel Serwis, Warszawa, tel. 632 59 50, tel./fax 632 61 26.

CD-Jukebox to zautomatyzowana biblioteka z dyskami CD-ROM. Oferowane na rynku jukeboxy mogą obsługiwać od kilkudziesięciu do ok. 1,5 tys. płyt CD, przy czasie dostępu (wymiany dysku) od kilku do kilkudziesięciu sekund. Podstawowa zaleta tego typu urządzeń, to niski koszt - ok. 5 groszy/MB.


TOP 200