Biblioteki Windows for Unix

Windows uniwersalnym standardem na platformach RISC i x86

Windows uniwersalnym standardem na platformach RISC i x86

W wyniku trzech porozumień zawartych przez Microsoft w dniu 22 marca 1994 r., Microsoft udzieli licencji na kod Windows niezależnym producentom oprogramowania (ISV), co pozwoli na uruchomienie tego systemu na głównych platformach unixowych, łącznie z Solaris, SunOS, UnixWare, SCO Unix, AIX i HP-UX. Porozumienia podpisane z Locus Computing Corporation, MainSoft Corporation i Insignia Solutions Inc. czynią Windows API uniwersalnym standardem na systemach unixowych z procesorami RISC i x86. Użytkownicy będą mogli korzystać z rozwijającej się technologii 32-bitowych Windows na tych systemach operacyjnych w celu opracowania aplikacji.

Z wyników porozumienia skorzystają zarówno programiści, niezależni twórcy oprogramowania, jak i użytkownicy końcowi. Możliwe będzie teraz rozwijanie standardowych aplikacji w znanym środowisku Windows, korzystając z istniejącego sprzętu Unix. Zmniejszy to koszty szkolenia i konserwacji, związane z używaniem różnych interfejsów programowych. Twórcy aplikacji będą mogli przygotowywać tylko jedną wersję aplikacji dla platform Intela i RISC, co oznacza, że będą mogli stosunkowo niewielkim wysiłkiem zaproponować rozwiązania dla klientów, mających różne platformy sprzętowe. Użytkownicy końcowi będą mogli nadal korzystać z aplikacji Unix, a jednocześnie będą w stanie używać standardowych dla wielu firm aplikacji Windows, upraszczających wykonanie pracy.

Locus Computing Corporation zamierza zintegrować biblioteki Microsoft Windows for Unix w swój produkt Locus Merge. Locus Merge pozwala na wykonywanie aplikacji z MS-DOS i Windows na systemach intelowskich z Unixem. Firma oferuje na Unixie kompletne środowisko MS-DOS i Windows dla grafiki VGA i X11, co pozwoli w pełni wykorzystać możliwości graficzne systemu.

MainSoft zdecydował się włączyć kod źródłowy obecnych i nowych wersji 16- i 32-bitowych Windows w swoje narzędzia przenoszenia aplikacji między platformami. Niezależni producenci oprogramowania, korzystający z MainWin Cross Development Kit, mogą produkować pojedynczy kod źródłowy i adaptować go do różnych systemów operacyjnych. MainWin Cross Development Kit umieszcza Windows API bezpośrednio na Unixie. Pozwala to na wykorzystanie mocy obliczeniowej tego systemu i kompilowanie kodu źródłowego z szybkością RISC. MainSoft dostarcza także wersji run-time dla użytkowników końcowych zwanej MainWin for Workstations.

Insignia Solutions oferuje także od niedawna swój najnowszy produkt SoftWindows, oparty na bibliotekach Windows Libraries for Unix. SoftWindows pozwala użytkownikom Unixa używać aplikacji Windows i MS-DOS na stacjach roboczych RISC z szybkością zbliżoną do PC z procesorem 486SX. SoftWindows zawiera kompletne wsparcie dla Microsoft Windows, łącznie z obiektami OLE, dynamiczną wymianą danych, sieciami PC, pocztą elektroniczną, obsługą CD-ROM i portów komunikacyjnych oraz systemów pamięciowych. SoftWindows działa bezpośrednio na systemie operacyjnym Unix, z szybkością porównywalną bezpośrednio z pracą na systemie Microsoft Windows.

Produkty pozwalające firmom na wykorzystanie istniejących maszyn Unixowych obok maszyn z procesorami Intela, dają szanse twórcom aplikacji na lepsze wykorzystanie zasobów, powiedział Grant Smith, prezydent firmy Cogito Systems, dostarczającej rozwiązań dla takich dużych firm jak AT&T. W przeszłości dużo czasu zajmowało nam przygotowanie aplikacji przystosowanych do różnych platform. Obecnie będziemy musieli przygotować aplikację jedynie raz dla Windows lub Windows NT i uruchomić ją na różnych platformach Unixowych.

Takie porozumienia są ważne dla wspierania Windows jako otwartego standardu w biznesie, powiedział Kurt Seibert, starszy wiceprezydent Computer Associates. Biblioteki Windows dla Unixa pozwolą na szybką migrację CA-SuperProject z Windows do Unixa. Oszczędność czasu pozwoli nam skoncentrować się na dostarczeniu dodatkowych właściwości funkcjonalnych dla wielu użytkowników i obsługi wielu projektów, niezbędnych klientom Unixa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200