Białystok da komputery niezamożnym i niepełnosprawnym

W ramach projektu "Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" miasto będzie dawało komputery z dostępem do Internetu ubogim i niepełnosprawnym mieszkańcom. Miasto zapewni im też kurs korzystania ze sprzętu i Sieci.

Nabór wniosków w projekcie "Cyfrowy Białystok - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Białegostoku" rozpocznie się 16 kwietnia i potrwa do 15 czerwca. Do udziału kwalifikują się osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 477 zł netto, osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto, gospodarstwa domowe, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł netto lub 583 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, samotni rodzice, jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto, pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym o dochodzie nie przekraczającym łącznej wysokości renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego tj. kwoty 764,67 zł netto. Niezamożni i niepełnosprawni mogą liczyć na komputery wyposażone w oprogramowanie i bezpłatny dostęp do Internetu. Będą one użyczone mieszkańcom, nie będą ich własnością. Ci, którzy je otrzymają zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i oprogramowania biurowego oraz korzystania z zasobów Internetu.

Podobny projekt realizowany jest w powiecie hajnowskim. Tamtejsze starostwo realizuje unijny projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie hajnowskim", który ma wyrównać szanse w dostępie do internetu. W ramach projektu 180 osób - niepełnosprawni oraz dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej - otrzyma laptopy z dostępem do internetu. Uczestnicy przejdą też szkolenia komputerowe, nauczą się m.in. podstaw obsługi komputera, obsługi programów do edycji tekstu, a także korzystania ze specjalnej platformy cyfrowej, która będzie im potrzebna do późniejszego używania laptopów. Darmowy dostęp do internetu będą mieli zapewniony przez osiem lat. Później będą mogli zatrzymać komputery, ale sami będą musieli opłacać dostęp do internetu. Wartość projektu, to ponad 2,7 mln zł, w tym wkład własny starostwa wynosi 15 proc.

Zobacz również:

  • 5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?
  • Plus z ważnym kamieniem milowym - chodzi o rozwój 5G
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200