Biały Dom opublikował wytyczne o łagodzeniu szkód powodowanych przez automatyzację

Joe Biden zaproponował we wtorek niewiążącą ustawę o sztucznej inteligencji (AI), która, ma pomóc rodzicom, pacjentom i pracownikom uniknąć szkód wynikających z rosnącego wykorzystania automatyzacji w edukacji, opiece zdrowotnej i zatrudnieniu.

Possessed Photography/ Unsplash

Propozycja administracji Bidena dołącza do setek innych wytycznych i ram polityki wydanych przez firmy technologiczne, stowarzyszenia branżowe i inne agencje rządowe w ciągu ostatnich kilku lat. Wytyczne Białego Domu dla regulacji sztucznej inteligencji mają na celu złagodzenie szkód powstałych wskutek działania tej technologii.

Podobnie jak inne, wersja Białego Domu proponuje liczne praktyki, których twórcy i użytkownicy oprogramowania sztucznej inteligencji powinni dobrowolnie przestrzegać, aby zapobiec niesprawiedliwemu traktowaniu ludzi przez technologię. W niektórych przypadkach algorytmy do administrowania opieką zdrowotną nie nadawały priorytetów potrzebom czarnoskórych pacjentów, a rozpoznawanie twarzy zostało wdrożone do pilnowania porządku w szkołach, mimo że z różnych badań płynęły wnioski o uprzedzeniach i pomyłkach wobec osób o ciemniejszych odcieniach skóry (chyba najsłynniejszy – mylenie osób ciemnoskórych z gorylami). „Te technologie powodują prawdziwe szkody w życiu Amerykanów, szkody, które są sprzeczne z naszymi podstawowymi wartościami demokratycznymi, w tym podstawowym prawem do prywatności, wolnością od dyskryminacji i naszą podstawową godnością”- powiedział dziennikarzom wysoki urzędnik administracji. Technologii AI daleko jeszcze do doskonałości. Niektóre firmy wprowadziły etyczne zabezpieczenia w praktyce. Jednakże rządowa administracja amerykańska jest zaniepokojona wysypem nowych problemów „generowanych” przez sztuczną inteligencję. Posunięcie administracji Bidena przychodzi w czasie, gdy Unia Europejska zmierza w kierunku regulacji systemów wysokiego ryzyka, podczas gdy Stany Zjednoczone nie zbliżyły się do kompleksowej ustawy regulującej AI.

Zobacz również:

  • Sztuczna inteligencja zmieni sektor finansów i ubezpieczeń
  • Huawei stawia czoła amerykańskim sankcjom

Rzeczone ogłoszenie nie zawierało propozycji nowych ustaw. Zamiast tego urzędnicy powiedzieli, że poszczególne organy regulacyjne, w tym Federalna Komisja Handlu, będą nadal stosować istniejące zasady do najnowocześniejszych systemów.

Propozycja Białego Domu mówi, że wszyscy w Ameryce powinni być chronieni przed niebezpiecznymi lub nieefektywnymi systemami, dyskryminacją przez algorytmy i nadużywaniem gromadzenia danych. Powinni też mieć prawo do powiadomienia i wyjaśnienia dotyczącego programów AI, z którymi się stykają. Bill of Rights prosi również firmy, agencje rządowe i inne podmioty przyjmujące sztuczną inteligencję o przeprowadzenie znaczących testów i nadzoru oraz upublicznienie wyników, aby wszystkie zainteresowane strony mogły zrozumieć, jaki jest „rozsądny punkt wyjścia” do działania w kwestiach, poinformowano.

Źródło: Reuters

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200