Białostocka Wiosna Architektów

Staraniem władz Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, w dniach 15-16 kwietnia, zorganizowano już po raz drugi Ogólnopolską Konferencję pod hasłem "Komputer w projektowaniu architektonicznym i dydaktyce". Tematem tego jedynego w kraju forum, poświęconego wymianie doświadczeń z zakresu komputerowego wspomagania prac projektowych w architekturze i urbanistyce, były "Bariery i inspiracje twórcze". Referaty podzielono na trzy grupy: CAD i kreacja formy, Dlaczego GIS? i Jak uczymy? Referat wprowadzający, pt. "Prezentacje jasne, uczciwe i prawdziwe", wygłosił prof. arch. Ranulph Glanville z Uniwersytetu w Portsmouth (UK), obszerne fragmenty zamieścimy w jednym z najbliższych numerów CW Na towarzyszącej obradom wystawie, firmy sponsorujące konferencję, prezentowały sprzęt i oprogramowanie. Wśród sponsorów należy wymienić firmy: Aplikom 2001, Apple, ATM, Autograf, Autor, Inter-Design, Kanon, Publikator, Schola i Visitronic. Firma Autograf, podarowała Wydziałowi Architektury P.B. opr

Staraniem władz Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, w dniach 15-16 kwietnia, zorganizowano już po raz drugi Ogólnopolską Konferencję pod hasłem "Komputer w projektowaniu architektonicznym i dydaktyce". Tematem tego jedynego w kraju forum, poświęconego wymianie doświadczeń z zakresu komputerowego wspomagania prac projektowych w architekturze i urbanistyce, były "Bariery i inspiracje twórcze". Referaty podzielono na trzy grupy: CAD i kreacja formy, Dlaczego GIS? i Jak uczymy? Referat wprowadzający, pt. "Prezentacje jasne, uczciwe i prawdziwe", wygłosił prof. arch. Ranulph Glanville z Uniwersytetu w Portsmouth (UK), obszerne fragmenty zamieścimy w jednym z najbliższych numerów CW Na towarzyszącej obradom wystawie, firmy sponsorujące konferencję, prezentowały sprzęt i oprogramowanie. Wśród sponsorów należy wymienić firmy: Aplikom 2001, Apple, ATM, Autograf, Autor, Inter-Design, Kanon, Publikator, Schola i Visitronic. Firma Autograf, podarowała Wydziałowi Architektury P.B. oprogramowanie firmy Softdesk: AutoArchitekt i AccuRender.

Konferencja wzbudziła zainteresowanie architektów. Poza przedstawicielami Wydziałów Architektury m.in. z Gliwic, Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Łodzi w obradach wzięła udział liczna grupa architektów reprezentujących urzędy administracji państwowej, samorządy lokalne oraz pracownie artchitektoniczne, głównie z makroregionu północno-wschodniego. Tak żywe zainteresowanie z pewnością zobliguje organizatorów do zwołania kolejnej konferencji w przyszłym roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200