Białoruś wprowadza karty płatnicze

Wydarzeniem konferencji prasowej na Trzecich Międzynarodowych Targach Telekomunikacji, Wyposażenia Biur i Banków była informacja o wielkim kontrakcie polsko- brytyjskiej firmy Softbank na wprowadzenie na Białorusi (obecna oficjalna nazwa - Biełaruś) kart płatniczych. Chodzi o działania podjęte na szeroką skalę, które umożliwią niemal powszechny bezgotówkowy obrót towarowy.

Wydarzeniem konferencji prasowej na Trzecich Międzynarodowych Targach Telekomunikacji, Wyposażenia Biur i Banków była informacja o wielkim kontrakcie polsko- brytyjskiej firmy Softbank na wprowadzenie na Białorusi (obecna oficjalna nazwa - Biełaruś) kart płatniczych. Chodzi o działania podjęte na szeroką skalę, które umożliwią niemal powszechny bezgotówkowy obrót towarowy.

W szczególnych realiach gospodarczo-finansowych, jakie występują u naszych wschodnich sąsiadów, podjęta w Mińsku decyzja jest niezwykle śmiała i dalekowzroczna. Białoruś jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw i legalnym środkiem płatniczym na jej terytorium są zarówno rosyjskie ruble (1 USD równa się w przybliżeniu ok. 1 tys. rubli) jak i własne kupony (jeden rubel równa się ok. 3,5 kupona). Inflacja w tym kraju wynosi 30-40% miesięcznie. Powodzenie rozpoczynanego właśnie działania BiełSoftbanku (joint venture, utworzone przed pół rokiem w wyniku porozumienia między największą w tym kraju instytucją bankową - Sbieregatielnym Bankiem Biełarusi i Softbankiem) może przynieść Białorusi poważne oszczędności w kosztach druku banknotów oraz przyczynić się do porządkowania sytuacji bankowo-handlowej.

Jest to swego rodzaju "ucieczka do przodu", która wymaga zarówno generalnej koncepcji i odpowiednich programów komputerowych, jak i sprzętu dla białoruskich banków i placówek handlowych. Pierwszym zajmuje się Softbank, który współdziałał w przygotowaniu systemu kart płatniczych dla PKO BP. Dostawy hardware'u zabezpieczy ICL, który od czerwca br. ma 51% udziałów w Softbanku (CW nr 27/104).

Prezes Softbanku Aleksander Lesz przybył na konferencję prasową tuż po rozmowach z białoruskim wicepremierem M. Miestnikowiczem. Rząd tego kraju uważa, że istnieją realne przesłanki powodzenia całego programu, gdyż Sbierbank skupia 70% osczędności mieszkańców, a organizacje handlowe, które przystąpią do tej akcji, kontrolują 80% obrotu towarowego. Pierwsza grupa bankowców i handlowców białoruskich szkoli się właśnie w Softbanku i w ICL.

Pilotowy projekt rusza już w drugiej połowie grudnia w dwóch miastach: w Żodiwie i Nowopołocku. Po pierwszych praktycznych sprawdzianach i odpowiednich korektach cały program ma być zrealizowany w ciągu dwóch lat.

Zapytany o sumę, na którą opiewa cały kontrakt, szef Softbanku zasłonił się tajemnicą handlową. Dodał jedynie, że dotychczas firma głównie inwestowała w działania na Białorusi, ale od nowego roku będzie już miała dodatnie saldo.

Podstawy sukcesu Softbanku na Białorusi są - zdaniem A. Lesza - takie same jak w Polsce: oferowanie bankom zamiast standardowych rozwiązań (jak robią to firmy zachodnie), starannie przygotowanych propozycji, które uwzględniają konkretne realia gospodarczo-społeczne danego etapu - różne w różnych krajach.

Na pytanie CW - jak z perspektywy 6 mies. można ocenić mariaż Softbanku z ICL oraz czy przewidywana jest dalsza ekspansja za granicą? - prezes Lesz odpowiedział:

- Wszystko realizowane jest zgodnie z założeniami. Kapitał akcyjny firmy powiększył się już z 11 mld do 25 mld zł, nasi programiści mają dostęp do know-how i narzędzi, o których inaczej mogliby tylko marzyć. Pozwoli to nam na zaprezentowanie już za dwa miesiące (na wystawie KOMPUTER- EXPO '94) nie tylko programów dla poszczególnych oddziałów bankowych, ale również pierwszego polskiego systemu zarządzania bankiem. Obroty firmy wzrosną w br. do 50 mld zł, co oznacza ich podwojenie. Liczba pracowników zwiększyła się w br. z 84 do 100. Otwarty został kolejny, piąty już oddział - w Łodzi.

W ciągu najbliższych dwóch lat ograniczamy się do Europy Środkowej. Zaawansowane rozmowy prowadzimy na Litwie. W 1995 r. zaczniemy działalność w kierunku zachodnim.


TOP 200