Białe mapy Polski

UKE zbiera dane o dostępie do Internetu i tworzy mapy białych i szarych plam. Ma to pomóc chętnym do inwestowania w budowę infrastruktury teleinformatycznej.

Białe mapy Polski

Średnia liczba zgłoszeń braku dostępu do Internetu szerokopasmowego. Źródło: UKE

Agenda Cyfrowa Komisji Europejskiej zakłada, że do roku 2020 wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, w tym Polski, będą mieli dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Urząd Komunikacji Elektronicznej chce pomóc w identyfikacji miejsc, na których nie ma w ogóle dostępu do Internetu lub świadczy go tylko jeden operator, a jest popyt na tego rodzaju usługi. UKE chce w ten sposób dowiedzieć się, jak wesprzeć procesy inwestycyjne oraz pomóc starającym się o dofinansowanie na budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Urząd kreśli mapy

W tym celu Urząd zbierał od obywateli, samorządów i przedsiębiorców dane na temat dostępu do telefonii i Internetu stacjonarnego na poszczególnych obszarach. Na tej podstawie stworzył mapy zasięgu. Są one ilustracyjnym zestawieniem informacji z całej Polski dotyczącym zapotrzebowania użytkowników na usługi telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Mapy zawierają też dane dotyczące obszaru działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących te usługi.

Jak tłumaczą przedstawiciele UKE, projekt ma na celu identyfikację miejsc, w których istnieje zapotrzebowanie na usługę telefonii stacjonarnej i stacjonarnego dostępu do Internetu, a także uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących dostępności tych usług na obszarze zamieszkania zainteresowanych użytkowników. Ma też pomóc lokalnym operatorom telekomunikacyjnym zorientować się, jakie jest zainteresowanie użytkowników daną usługą oraz zidentyfikować obszary, na których należy uruchomić lub wspomóc procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej.


TOP 200