Bezrobotny w komputerze

Pod koniec ub. r. w 399 biurach pracy było zainstalowanych 1100 komputerów, korzystano też z 10 programów obsługi bezrobotnego.

Pod koniec ub. r. w 399 biurach pracy było zainstalowanych 1100 komputerów, korzystano też z 10 programów obsługi bezrobotnego. Pieniądze na ten cel pochodziły z budżetów wojewódzkich oraz z funduszu pracy. Zabiegano także o pożyczki z Banku Światowego. Obecny etap chaotycznego komputeryzowania biur pracy mamy już za sobą. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej wzięło na siebie obowiązek ujednolicenia oprogramowania i sprzętu. Już w tym roku będą zorganizowane wzorcowe biura pracy w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy. Ich projekt powstał w Międzynarodowej Organizacji Pracy.


TOP 200