Bezrobocie w Polsce bliskie średniej UE

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 2008 r. 6,7% w całej Unii Europejskiej (UE), wobec 7,4% rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Wskaźnik ten w Polsce spadł do 8,0% z 8,3% przed miesiącem i 10,8% rok wcześniej.

Jak podaje serwis ISB, w strefie euro bezrobocie ukształtowało się we lutym na poziomie 7,1%, podobnie jak w styczniu i w porównaniu do 7,4% rok wcześniej. Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Holandia (2,7%), a najwyższe Słowacja (9,8%). Polska odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w lutym 2008 roku 11,5% wobec 11,7% w styczniu i w porównaniu do 14,8% rok wcześniej.


TOP 200