Bezprzewodowo z gwarancją

IEEE kończy prace nad bezprzewodowym standardem jakości usług w sieciach bezprzewodowych(QoS). 802.11e ma zostać ratyfikowany jeszcze w tym roku.

IEEE kończy prace nad bezprzewodowym standardem jakości usług w sieciach bezprzewodowych(QoS). 802.11e ma zostać ratyfikowany jeszcze w tym roku.

Z sieci bezprzewodowych korzysta coraz więcej aplikacji, które przesyłają głos oraz obrazy wideo. Dlatego sieci WLAN muszą wspierać rozwiązania QoS, gwarantujące takim aplikacjom, że przesyłane przez nie dane dotrą do miejsca przeznaczenia tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Jest to bardzo ważne, ponieważ sieci WLAN wciąż pracują wolniej niż sieci kablowe i nie są tak odporne na kolizje pakietów jak sieci LAN.

Bezprzewodowo z gwarancją

WMM w akcji

Aby rozwiązania QoS oferowane przez różnych dostawców sieci WLAN były ze sobą zgodne, przymierze Wi-Fi Alliance opracowało dodatkową specyfikację wspierającą standard 802.11e, nadając jej nazwę WMM (Wi-Fi Multimedia). Producenci punktów dostępu oraz bezprzewodowych klientów (np. notebooków czy telefonów) wdrażają już do swoich produktów rozwiązania wspierające technologię WMM.

Technologia WMM wspiera aplikacje konsumenckie i korporacyjne, obsługując wszystkie trzy standardy WLAN operujące w warstwie fizycznej takich sieci: 802.11a, 802.11b i 802.11g. WMM pozwala przypisywać pakietom różne priorytety. Istnieją cztery klasy priorytetów: voice, video, best effort i background. WMM w obecnym kształcie nie wspiera mechanizmów planowania (scheduling) i kontroli dostępu do sieci, które mogłyby usprawnić jakość usług świadczonych przez sieci WLAN. IEEE zapowiada, że będą one dodane do jednej z kolejnych wersji standardu.

Przypisywanie priorytetów jest oparte na oryginalnym protokole Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance Protocol, wchodzącym w skład standardu 802.11. Mechanizm noszący nazwę DFC (Distributed Coordination Function) wykorzystuje prosty algorytm "listen-before-talk" (osłuchiwanie łącza przed transmisją).

Algorytm ogranicza zjawisko kolizji pakietów, które występuje wtedy, gdy dostęp do bezprzewodowego medium próbuje uzyskać w tym samym czasie więcej niż jedna stacja. Jeśli medium jest zajęte, klient czeka przez określony losowo czas, po czym sprawdza ponownie, czy medium jest już dostępne, i jeśli tak jest, przystępuje do transmitowania pakietów. Ustalany losowo czas zwłoki powoduje, że wszyscy klienci mają jednakową szansę uzyskania dostępu do medium.

WMM definiuje dla każdej z czterech kategorii priorytetów różne czasy zwłoki. W ten sposób może zagwarantować aplikacjom multimedialnym, że będą miały większą szansę zdobycia dostępu do sieci. Aplikacje takie są wtedy obsługiwane szybciej niż zwykłe aplikacje, które przesyłają przez sieć WLAN standardowe dane.

Bezprzewodowo z gwarancją

Specyfikacja WMM

Aplikacje przesyłające zwykłe dane mogą poczekać na dostęp do sieci, podczas gdy dla aplikacji multimedialnych każda zwłoka odbija się natychmiast np. na jakości obrazu czy mowy. Stąd cztery kategorie priorytetów, w kolejności od najwyższego do najniższego: voice, video, best effort i background. Ponieważ priorytety ustalane przez WMM można mapować na priorytety Ethernet 802.1d, mechanizm QoS można stosować w jednolity sposób w obu środowiskach: bezprzewodowym i przewodowym.

Czas zwłoki ustalany dla każdej kategorii dostępu zawiera część stałą noszącą nazwę Arbitrary Inter-Frame Space Number (AIFSN) oraz część losową noszącą nazwę Contention Window. Obie wartości są wielokrotnościami czasu "slot time" (patrz tabela). Dla standardu 802.11b jeden "slot time" to 20 mikrosekund, a dla standardów 802.11a i 802.11g - 9 mikrosekund. Czas Contention Window zwiększa się dwukrotnie za każdym razem, gdy stacja nie uzyska dostępu do sieci (i powraca do wartości minimalnej, gdy stacja uzyska dostęp).

Największą zaletą specyfikacji WMM jest więc to, że aplikacje multimedialne korzystające z usług sieci WLAN mogą mieć pewność, iż będą obsłużone jako pierwsze, przed aplikacjami transmitującymi zwykłe dane.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200