Bezprzewodowa telefonia stacjonarna

Dynamiczny rozwój mobilnych sieci GSM spowodował, że operator ogólnopolskiego systemu przywoławczego w latach 1991-1999, OSP Polpager został zmuszony do zmiany profilu swojej działalności. Sposobem na zapewnienie firmie stabilności i wykorzystania dużych doświadczeń załogi stało się utworzenie nowej sieci bezprzewodowej telefonii stacjonarnej działającej w technologii CDMA 2000 o nazwie Sferia.

Dostawcą części sieciowej jest Lucent Technologies, jest to pierwsza sieć CDMA realizowana w Polsce. Obecnie sieci CDMA uważane są za najbardziej bezpieczne, wykluczające możliwość podsłuchu i ingerencji w prowadzone rozmowy.

Pod nazwą Sferia sprzedawane są dwie usługi - telefonii głosowej i dostępu do Internetu. Swoich klientów szuka tam, gdzie ciągle jeszcze istnieje niezaspokojony popyt na telekomunikacyjnym rynku. Takimi są firmy i osoby prywatne, których lokum znajduje się w nowo zbudowanych osiedlach, położonych niekiedy na krańcach aglomeracji warszawskiej, osoby wynajmujące mieszkania i zmieniające od czasu do czasu adres swojego zamieszkania i wszyscy ci, którym zależy na uzyskaniu dostępu do łączności telefonicznej w ciągu kilku dni.

Zasięg sieci obecnie obejmuje Warszawę, główne miasta strefy numeracyjnej 22 oraz ich okolice. Obecnie z usług korzysta ok. 10 tysięcy abonentów. Plany rozwoju przewidują objęcie zasięgiem miejscowości znajdujące się w odległości ok. 30 km od Warszawy, a w przyszłości Łódź i okolice.

Szybkość transmisji danych, (do 153 kilobitów na sekundę) jak i wielkość ruchu oraz zasięg stacji bazowej zależy jednak od odległości i sposobu wykorzystania stacji (proporcji między przekazywaniem danych i głosu). Właśnie z tych powodów planowanie radiowe CDMA jest zdecydowanie trudniejsze, niż dla innych sieci. W tym celu zastosowano opracowane przez Laboratoria Bella Lucenta oprogramowanie OCELOT, które tworzy matematyczny model sieci komórkowej i analizuje, jak powinny być ustawione, nachylone i zasilane poszczególne anteny.

Kontrakt podpisany z Lucentem na dostawę części sieciowej obejmuje 31 stacji bazowych (obecnie pracuje 21) i centrum komunikacji ruchomej, w którym zainstalowano najważniejszy element systemu, centralę 5ESS. Więcej informacji w listopadowym numerze „NetWorld”.


TOP 200