Bezpłatny roczny serwis Microsoft Exchange 5.5

Microsoft zapewnił użytkownikom Exchange 5.5 rok bezpłatnego, rozszerzonego wsparcia serwisowego. To bezpłatne wsparcie, obejmujące tymczasowe łatki, łatki bezpieczeństwa i wsparcie na zasadzie pay-per-incident, ma dać użytkownikom dodatkowy czas na podjecie decyzji o migracji do Exchange 2000 lub - zapowiedzianego na 21 października br. - Exchange 2003.

Firma ma także nadzieję, że powstrzyma to dotychczasowych użytkowników od przejścia na konkurencyjne platformy. Microsoft zamierza utrzymać ponad 100 milionów użytkowników Exchange do czasu pojawienia się wersji „Kodiak”, która ma grać kluczową rolę w strategii .Net. Kodiak nie pojawi się jednak przed rokiem 2006.

W grudniu ubiegłego roku Microsoft zapowiedział, że główne wsparcie dla Exchange 5.5 skończy się z dniem 31 grudnia 2003 roku. W ramach zmian w programach wsparcia serwisowego produktów, także użytkownicy Exchange 5.5 uzyskali opcję zakupu dodatkowych dwóch lat tzw. „wsparcia rozszerzonego”.

Zobacz również:

Firma odstąpiła teraz od opłaty za pierwszy rok takiego wsparcia. Rozszerzone wsparcie kończy się na dobre 31 grudnia 2005 roku i żadna forma wsparcia po tej dacie nie będzie już dostępna.

Microsoft próbuje zachęcać użytkowników do opuszczenia, leciwej już (pierwsze dostawy luty 1998), platformy Exchange 5.5, odkąd zaczął dostarczać Exchange 2000 (grudzień 2000 roku). Wraz ze zbliżaniem się terminu wydania Exchange 2003, firma chciałaby przyśpieszyć proces migracji.

Użytkownicy niechętnie przechodzą na Exchange 2000 czy 2003 z tego powodu, iż muszą przy tym migrować również do usług katalogowych Active Directory. Także możliwość przejścia w najbliższym czasie na Exchange 2003 powoduje opóźnianie decyzji o migracji.

Platformy 5.5 nadal używa około 40 do 60 procent użytkowników Exchange. Niechęć tych użytkowników do przejścia na nowe wersje platformy jest wykorzystywana przez konkurentów – IBM/Lotus, Novell, i dostawców systemów messagingu „z drugiego szeregu” - Gordano, Ipswitch, Sendmail itp.

Platforma Exchange 2003 zawiera zestaw narzędzi projektowych, kreator migracji oraz dokumentację, które mają służyć w miarę łatwemu przeprowadzaniu użytkownika przez proces migracji. Bezpłatny rok rozszerzonego wsparcia ma dać użytkownikom więcej czasu do namysłu i uelastycznić ich własne harmonogramy w aspekcie cykli budżetowych.


×