Bezpieczny paszport

Microsoft, na mocy ugody zawartej z amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC), zobowiązał się do wzmocnienia zabezpieczeń usług Passport oraz zaniechania gromadzenia niektórych danych użytkowników rejestrujących się w systemie. Niezależna firma będzie przeprowadzać audyt dotyczący bezpieczeństwa danych i kwestii ochrony prywatności użytkowników tej usługi.

Microsoft, na mocy ugody zawartej z amerykańską Federalną Komisją Handlu (FTC), zobowiązał się do wzmocnienia zabezpieczeń usługi Passport oraz zaniechania gromadzenia niektórych danych osobowych podawanych przez użytkowników rejestrujących się w systemie. FTC zajęła się sprawą już w 2001 r. w wyniku protestów organizacji konsumenckich. Ich zdaniem Microsoft oferując usługi Passport i Passport Wallet nie stosował właściwej polityki bezpieczeństwa i prywatności. Sprawa dotyczyła również usprawnienia mechanizmu kontrolowania (przez rodziców) informacji personalnych podawanych przez osoby nieletnie podczas rejestracji w usłudze Kids Passport.

Porozumienie z FTC zakłada, że co dwa lata niezależna firma będzie przeprowadzać audyt dotyczący bezpieczeństwa danych i kwestii ochrony prywatności użytkowników usług Passport. Microsoft będzie musiał również wdrożyć nową politykę informacyjną dotyczącą zasad korzystania z Passportu. FTC przewidziało nałożenie na Microsoft kary w wysokości 11 tys. USD dziennie, za każde naruszenie warunków ugody.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200