Bezpieczny bezprzewodowy dostęp do firmy

Lucent Technologies wraz z firmami Agere Systems Wireless Networks, HP, iPass, ipUnplugged oraz Sierra Wireless zamierzają opracować systemy, które mają ułatwić operatorom komórkowym i klientom korporacyjnym bezpieczny bezprzewodowy dostęp do istotnych danych przedsiębiorstwa.

Lucent Technologies wraz z firmami Agere Systems Wireless Networks, HP, iPass, ipUnplugged oraz Sierra Wireless zamierzają opracować systemy, które mają ułatwić operatorom komórkowym i klientom korporacyjnym bezpieczny bezprzewodowy dostęp do istotnych danych przedsiębiorstwa.

Inicjatywa ta ma przyspieszyć instalację usług szybkiej i bezprzewodowej transmisji firmowych danych, przez opracowanie i sprzedaż bezpiecznych pakietów Secure Mobile Data Solution for Enterprises.

Zobacz również:

Ten zintegrowany pakiet rozwiązań ma zapewnić klientom korporacyjnym dostęp do najważniejszych aplikacji takich jak e-mail, zakładowych baz danych czy wewnętrznych aplikacje sieci WWW - chronionych przez firmowe zapory (firewall).

Wszystko to ma być dostępne za pośrednictwem powszechnych sieci bezprzewodowych trzeciej generacji CDMA2000 i UMTS, a także bezprzewodowych sieci lokalnych - użytkowanych zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i z publicznych punktów abonenckich. Dzięki temu znajdujący się w podróży pracownicy korporacji będą mieli dostęp do firmowych aplikacji przy użyciu komputerów przenośnych z szybkością 153 kb/s, przy zachowaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa, jak w przypadku innych typowych przewodowych metod zdalnego dostępu do zasobów firmy (łącza komutowane, modemy kablowe, system DSL).

Ponieważ pakiet Secure Mobile Data Solutions będzie obsługiwał przyszłe standardy branżowe (zwykły protokół IP, przenośny protokół IP, bezprzewodowe sieci LAN/WiFi, uwierzytelnianie i rozliczanie w systemie RADIUS oraz bezpieczny system IPsec), może on współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem pochodzącym od różnych dostawców, spełniającym ogólne standardy. W przyszłości ma być dostępna także obsługa osobistych asystentów cyfrowych klasy PDA.


TOP 200