Bezpieczniejsze transakcje bankowe

Unowocześniony system rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wykorzystujący karty mikroprocesorowe firmy SETEC, został już zainstalowany w oddziałach banków.

Unowocześniony system rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wykorzystujący karty mikroprocesorowe firmy SETEC, został już zainstalowany w oddziałach banków.

ELIXIR to stosowany od 7 lat elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Za pośrednictwem systemu ELIXIR wykonywanych jest 80% wszystkich operacji międzybankowych. Przed dwoma laty, w ramach unowocześniania systemu, KIR ogłosiła przetarg na urządzenia kryptograficzne do zabezpieczeń systemu ELIXIR. Zadaniem tych urządzeń jest stworzenie bezpiecznego kanału komunikacji między centralami banków a Centralą KIR, m.in. generowanie podpisu elektronicznego oraz szyfrowanie informacji o wynikach rozrachunków przekazywanych z banków do KIR S.A.

Zobacz również:

Przetarg ogłoszono w dwóch kategoriach urządzeń: kart kryptograficznych i modułów kryptograficznych. W kategorii kart wybrano SetCARD, produkt fińskiej firmy SETEC Oy.

Karta SetCARDTM sprzętowo generuje 1024-bitowe klucze kryptograficzne RSA, a klucz prywatny nigdy nie opuszcza pamięci karty, dzięki czemu jest zabezpieczony przed odczytaniem przez niepowołanych użytkowników.

Integracją kart elektronicznych z systemem ELIXIR-OK zajęła się krakowska spółka CryptoTech, która jest partnerem technologicznym SETEC na terenie Polski.

Do tej pory banki podpisały z KIR umowy na dostawę 275 zestawów kryptograficznych wykorzystujących kartę SETEC. Instalacja pierwszych urządzeń w oddziałach banków na terenie całego kraju rozpoczęła się we wrześniu br. Do tej pory w bankach działa 170 zestawów składających się z czytnika i 10 kart. W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu nie zanotowano żadnych błędów ani problemów.

KIR zakłada, że do końca lipca 2002 roku w całym systemie elektronicznych rozliczeń międzybankowych będą działać urządzenia kryptograficzne współpracujące z unowocześnionymi zabezpieczeniami systemu ELIXIR.


TOP 200