Bezpieczniej z Intergraphem

Aby udostępnić na szerszą skalę korzystanie z technologii komputerowych dla wspomagania działań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego firma Intergraph utworzyła w marcu br. nowy oddział - Intergraph Public Safety Business Unit (IPBSU). Zadaniem tego oddziału będzie opracowywanie, sprzedaż i instalacja komputerowych systemów wspomagania dowodzeniem (computer-aided dispatch) i koordynacja działań firmy przeznaczonych dla różnych agencji bezpieczeństwa publicznego.

Aby udostępnić na szerszą skalę korzystanie z technologii komputerowych dla wspomagania działań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego firma Intergraph utworzyła w marcu br. nowy oddział - Intergraph Public Safety Business Unit (IPBSU). Zadaniem tego oddziału będzie opracowywanie, sprzedaż i instalacja komputerowych systemów wspomagania dowodzeniem (computer-aided dispatch) i koordynacja działań firmy przeznaczonych dla różnych agencji bezpieczeństwa publicznego.

Według ocen Intergraphu zapotrzebowanie na tego typu systemy (służące m.in. ochronie praworządności, wspomagające pracę straży pożarnej, służby zdrowia) rośnie gwałtownie na całym świecie.

Systemy produkowane przez IPBSU będą integrowały typowy system zarządzania łącząc go z mapą i bazą danych geograficznych. Dzięki systemowi możliwe będzie skomunikowanie się z narodowymi bazami danych o przestępcach (takie bazy zainstalowane są np. w USA, Kanadzie, W. Brytanii) za pośrednictwem przenośnych urządzeń komputerowych oraz wykorzystanie technik określających położenie pojazdów.

Oddział IPBSU powstał na bazie o dotychczas istniejącego Oddziału Systemów Dowodzenia (Dispatch Management Division), który obsługiwał wielu klientów w USA, Europie, Kanadzie. Decyzja o powołaniu IPBSU zapadła po zdobyciu kontraktu o wartości 120 mln USD na zaprojektowanie i realizację systemu, obsługującego bezpieczeństwo publiczne w stanie Victoria w Australii.


TOP 200