Bezpieczne, zdalne składowanie poczty elektronicznej

Znany dostawca usług zabezpieczania poczty elektronicznej, firma MessageLabs, udostępnił usługę składowania poczty elektronicznej, która zapewnia te same zabezpieczenia, jakie są wbudowane w inne produkty firmy.

Bezpieczeństwo jest stałym problemem zdalnych systemów składowania.

Tak jak inne produkty firmy, MessageLabs Email Continuity jest dostarczany w formie SaaS (Software-as-a-Service) i jest zintegrowany z innymi ofertami, takimi jak usługi szyfrowania czy wymuszania polityk dotyczących zawartości poczty. Usługa zapewnia ciągły dostęp do poczty z Outlooka, webmail oraz BlackBerry i może być skalowana na duże organizacje.

Usługa zapewnia możliwość aktywowania, w ciągu kilku minut, drogi obejścia uszkodzonego systemu pocztowego, a administratorzy mogą określać obszary organizacji dotknięte awarią. Można także ustalać priorytety określające, które systemy są synchronizowane z Exchange w pierwszej kolejności, po wyjściu z awarii.

Synchronizacja obejmuje katalogi korporacyjne, konta użytkowników, kontakty, kalendarze i listy dystrybucyjne, a po wyjściu z awarii wysyłana i odbierana poczta jest przywracana w systemie pierwotnym wraz z informacjami śledczymi.

Administratorzy mają też do dyspozycji opcję mechanizmu przechowywania, która zapewnia systemowi składowania możliwość pobrania i zaszyfrowania każdej wiadomości wysłanej lub odebranej w czasie normalnej pracy pierwotnego systemu pocztowego - jako dodatkowe zabezpieczenie.

System oszczędza pasmo użytkowane w czasie składowania, wysyłając tylko pojedyncze kopie wiadomości do systemu składowania, nawet jeżeli wiadomość wysłano do wielu odbiorców.

MesasageLabs jest znana ze swoich usług zabezpieczania poczty elektronicznej, takich jak Boundary Encryption Service, zabezpieczająca pocztę elektroniczną przesyłaną między partnerami biznesowymi, oraz Email Content Control i Email Image Control, które skanują wiadomości poczty elektronicznej, wysyłane i odbierane przez pracowników, pod kątem nieodpowiedniej, poufnej lub złośliwej zawartości.


TOP 200