Bezpieczne i innowacyjne samorządy

Już po raz trzeci odbędzie się spotkanie informatyków oraz samorządowców województwa zachodniopomorskiego. Tym razem tematem przewodnim Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków będą zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci informatycznej oraz ochrony danych osobowych.

Program tegorocznego Konwentu, poza częścią konferencyjną, będzie zawierał także warsztaty tematyczne przygotowane przez przedstawicieli firm informatycznych. Pozwolą one na praktyczne zapoznanie się z nowo wdrożonymi aplikacjami, umożliwią rozpoczęcie ścieżek certyfikacyjnych oraz przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: zagrożenia płynące z sieci i ochrona przed nimi, ochrona sieci wewnętrznych i zapobieganie włamaniom, jako sposób na zabezpieczenie się przed skutkami awarii sprzętowych w serwerowni, backup serwerów i stacji roboczych. Organizatorzy ze Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego zapraszają do udziału w Konwencie pracowników administracji samorządowej, jednostek budżetowych i instytucji państwowych oraz pracowników i właścicieli firm. III Zachodniopomorski Konwent Informatyków odbędzie się w Kołobrzegu w dniach 19-20 listopada br. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:http://www.spnt.pl/konwent2009/ . Computerworld objął patronat medialny nad tą imprezą. Podczas Konwentu zostaną również ogłoszone wyniki organizowanego po raz pierwszy w tym roku konkursu "Gmina na fali". Jego celem jest promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie elektronicznych usług wdrożonych przez gminy województwa zachodniopomorskiego. Ma on także wspierać regionalne inicjatywy na rzecz rozwoju elektronicznych usług publicznych służących usprawnieniu obsługi mieszkańców i partnerów gminy. Konkurs skierowany jest do gmin z województwa zachodniopomorskiego o liczbie ludności do 45 tys.


TOP 200