Bezpieczne autostrady

System automatycznego powiadamiania o wypadkach eCall ma zmniejszyć o 2,5 tys. liczbę śmiertelnych ofiar ginących co roku na europejskich drogach.

System automatycznego powiadamiania o wypadkach eCall ma zmniejszyć o 2,5 tys. liczbę śmiertelnych ofiar ginących co roku na europejskich drogach.

Środek nocy. Jadący pustą drogą kierowcy, spieszą się do domów. I nagle - wychodzące z zakrętu z dużymi prędkościami auta, zderzają się. Mocno poturbowani, tracący przytomność kierowcy, nie są w stanie wezwać pomocy. W okolicy nie ma też nikogo innego, kto mógłby im pomóc. Nie są jednak skazani na śmierć. Uaktywnione w trakcie zderzenia poduszki powietrzne powodują uruchomienie systemu wysyłającego sygnał alarmowy do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego. Dzięki funkcji lokalizacji, dyspozytor jest w stanie określić miejsce zdarzenia. Wysyła karetkę i wóz strażacki. Ratownicy szybko trafiają do celu. Ranni zostają zabrani do najbliższego szpitala, gdzie lekarze ratują ich życie.

Dzisiaj jeszcze brzmi to jak scenariusz filmu fantastycznego. Niebawem jednak może stać się codziennością na europejskich drogach. A to za sprawą systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych eCall, którego uruchomienie planowane jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

System ma działać w oparciu o sieć telefonii komórkowej GSM. Gdy dojdzie do wypadku, znajdujące się w samochodzie urządzenie będzie się automatycznie łączyć poprzez numer 112 z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego czy też centrum przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Impulsem do uruchomienia połączenia będzie otwarcie się poduszek powietrznych w pojeździe. System automatycznie wyśle do operatora w CPR najważniejsze informacje o wypadku - przede wszystkim dane o lokalizacji poszkodowanych i czasie zdarzenia oraz, ewentualnie, podstawową charakterystykę pojazdu, którym jechali poszkodowani. Możliwe też będzie ręczne uruchomienie systemu poprzez naciśnięcie specjalnego guzika przez kierowcę lub pasażerów. Przewidywana jest również możliwość zestawienia połączenia głosowego z osobami, które uległy wypadkowi.

Ważny sektor

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, system eCall miałby zacząć działać od 2009 r. Prawdopodobnie jednak nie uda się tego terminu dotrzymać. Ocenia się, że właściwie we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej prace przygotowawcze nie są jeszcze odpowiednio zaawansowane. Wdrożenie systemu wymaga m.in. odpowiedniego przygotowania i modernizacji centrów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, zwanych u nas CPR-ami, a na to potrzebne są stosowne nakłady finansowe, a czasami również nowe regulacje prawne.

Faktem jest już jednak podpisanie przez Komisję Europejską porozumienia z Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Samochodów ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles). Zgodnie z nim, od września 2009 r. wszystkie nowe auta sprzedawane w Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, mają być obowiązkowo wyposażone w system automatycznego powiadomienia o wypadku. Docelowo systemem mają być objęte wszystkie pojazdy poruszające się po europejskich drogach, niezależnie od ich marki i kraju pochodzenia. Komisja Europejska podpisała porozumienie również z ERTICO, organizacją wspierającą wdrażanie Inteligentnych Systemów i Usług Transportowych (ITS).

System eCall został włączony do szerszego programu Unii Europejskiej eSafety (e-bezpieczeństwo). Stanowi również pierwszy element realizacji programu Inteligentny Pojazd (The Inteligent Car), który z kolei ma być częścią budowy paneuropejskiego Inteligentnego Systemu Transportu. Realizacja tych zadań wynika z założeń przyjętego w 2005 roku przez Komisję Europejską dokumentu i2010 - A European Information Society for Growth and Employment (Europejskie społeczeństwo informacyjne dla rozwoju i zatrudnienia). Rozwijaniu systemów informacyjnych transportu nadano duże znaczenie w związku z tym, że sektor transportowy generuje 10% europejskiego PKB i daje pracę co dziesiątemu mieszkańcowi państw UE. Uznano, że sprawny i bezpieczny system komunikacji drogowej jest niezbędny dla wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Bezcenne życie

Zakłada się, że wprowadzenie systemu eCall przyczyni się do zmniejszenia co roku liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach o 2,5 tys. osób. Rocznie na drogach tych dochodzi do około 1,7 mln wypadków, przy których potrzebna jest pomoc medyczna. W 2004 roku w dwudziestu pięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej śmierć w wypadkach drogowych poniosło 43 tysiące osób. Potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa wydaje się więc bezdyskusyjna.

Wykorzystanie systemu eCall, informującego automatycznie o zaistniałym tragicznym wydarzeniu i położeniu pojazdu z poszkodowanymi, pozwoli służbom ratowniczym na szybsze dotarcie na miejsce wypadku. Zakłada się, że czas reakcji może w niektórych przypadkach skrócić się nawet o połowę. Wielu rannym może to dać szansę powrotu w pełni do zdrowia. Dzięki szybszej interwencji zmniejszą się również koszty opieki medycznej nad poszkodowanymi. Dodatkową korzyścią będzie zmniejszenie się zatorów spowodowanych wypadkami na drogach.


TOP 200