Bezpieczna transformacja

Popularyzacja środowisk chmurowych i internetu rzeczy zmusza firmy do przewartościowania tradycyjnych modeli biznesowych oraz wprowadzenia innowacyjnych sposobów wykorzystania danych. Transformacja cyfrowa oferuje dzisiejszym firmom wiele możliwości, niesie także wyzwania. Jednym z największych są zmieniające się potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.

Transformacja cyfrowa przyspiesza tworzenie zaawansowanych technologii zaprojektowanych w celu poprawy wydajności przedsiębiorstwa i ochrony infrastruktury IT. Większość firm pozytywnie przyjmuje tę zmianę i wdraża nowe technologie. Badanie Kaspersky Lab z 2018 r. wykazało, że 67% respondentów weszło w proces transformacji cyfrowej. To samo badanie wykazało, że 85% ankietowanych dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji sądzi, że kwestie bezpieczeństwa związane z cyfrową transformacją mają „duży” lub „wyjątkowo duży” wpływ na ich działalność. Prawdą jest, że transformacja cyfrowa zagraża bezpieczeństwu, ale jednocześnie poprawia ochronę. Technologie związane z transformacją cyfrową stworzyły unikalny ekosystem, który może zarówno zaszkodzić, jak i pomóc firmie.

Cyfrowa transformacja. Luki

Przeniesienie zasobów firmy do cyfrowego świata ma wiele zalet, ale też niesie różne zagrożenia. Potencjalni cyberprzestępcy mają znacznie łatwiejszy dostęp do informacji przechowywanych cyfrowo niż do tych przechowywanych na papierze. Cyfryzacja zwiększa tak zwaną „powierzchnię ataku”. Tworzy więcej wirtualnych punktów dostępu do sieci, co sprawia, że monitorowanie i ochrona stają się trudniejsze. Co prawda, nawet podstawowe środki bezpieczeństwa mogą wykryć oczywiste zagrożenia, ale jak dobrze poradzą sobie z ukrytym i mutującym złośliwym oprogramowaniem?

Zobacz również:

Zaawansowane, wielopostaciowe ataki są trudne do wykrycia oraz do usunięcia. Ponadto mogą się rozprzestrzeniać w sieci z alarmującą szybkością. Dodatkowym utrudnieniem jest szybkość zmian zachodzących w cyfrowym przedsiębiorstwie, np. bardzo krótkie cykle wdrażania nowych wersji oprogramowania. Im krótsza faza rozwojowa, tym bardziej prawdopodobne, że oprogramowanie zawiera luki bezpieczeństwa. Konieczność zapewnienia zgodności z przepisami eliminuje niektóre zagrożenia transformacji cyfrowej, ale to nie wystarcza, aby zapewnić dobrą ochronę przed hakerami.

Na szczęście, niemal dla niemal każdego nowego zagrożenia „spowodowanego” cyfrową transformacją są już dostępne technologie zapewniające ochronę przed nim. Te same czynniki, które przyspieszają procesy programistyczne i tworzą niezabezpieczone punkty wejścia, pozwalają również na szybkie opracowywanie i wdrażanie zabezpieczeń. Ochrona infrastruktury, w przeciwieństwie do jej inwigilacji, nie wymaga zachowania dyskrecji.

Cyfrowa transformacja. Integracja i automatyzacja

Większość ekspertów pozostaje zgodna, że najlepszym sposobem zabezpieczenia firmowego środowiska IT jest integracja i automatyzacja. Systemy, które działają spójnie, są znacznie bardziej skuteczne w identyfikowaniu zagrożeń i odpowiednim reagowaniu. Dzięki pomocy nowych technologii – takich jak Enterprise Platforms as a Service (EPaaS) z wbudowanymi funkcjami ochrony – firmy mogą poprawić monitorowanie interfejsów sieciowych, systemowych i użytkownika, wygodnie kontrolując zabezpieczenia w jednym środowisku.

Korzyści są najbardziej widoczne w środowiskach, w których mechanizmy bezpieczeństwa są w ponad 50% zautomatyzowane. Aktualizacje dla każdego komponentu mogą być wykrywane i instalowane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że okres, w jakim infrastruktura jest narażona na ataki, znacznie się skraca. Automatycznie zapisywane kopie zapasowe i replikacja dodatkowo chronią zunifikowaną architektury bezpieczeństwa przed zagrożeniami.

Cyfrowa transformacja. Wyczucie czasu

Czas ma również kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. Jak szybko możesz wykryć problem? Jak często przeprowadzasz testy penetracyjne i aktualizujesz oprogramowanie? Jak szybko twój system może reagować na zagrożenia? Technologie powstałe w wyniku cyfrowej transformacji mogą udzielić odpowiedzi na każde z powyższych pytań. Platformy integrujące systemy pomagają w szybkim wykrywaniu nieprawidłowości.

Zagrożenia zewnętrzne są skuteczniej identyfikowane, jeśli komponenty wewnętrzne spełniają spójne standardy. Za sprawą stosowania automatycznych aktualizacji i możliwości natychmiastowej komunikacji bezpieczeństwo przedsiębiorstwa znacznie się poprawia. Transformacja cyfrowa usprawnia proces programowania, dzięki któremu można szybko wdrożyć nawet złożone funkcjonalności.

Cyfrowa transformacja. Większe pole do ataków

Im więcej aplikacji, danych i procesów przenosi się do sfery cyfrowej, tym więcej możliwości otwiera się dla hakerów. Istnieje więcej potencjalnych punktów wejścia, co utrudnia specjalistom ds. bezpieczeństwa IT wyłapanie wszystkich luk w zabezpieczeniach i śledzenie wszystkich zagrożeń.

Hakerzy mogą również rozszerzać skalę ataku w sieci firmowej po uzyskaniu dostępu do jednego systemu. Oznacza to, że bezpieczeństwo sieci jest tożsame z bezpieczeństwem jej najsłabszego punktu. Sytuację dodatkowo utrudniają odizolowane produkty bezpieczeństwa, które ograniczają widoczność w sieci.

Potencjalne szkody spowodowane naruszeniem danych lub włamaniem są większe niż kiedykolwiek. Dane są dziś niezwykle cenne dla firm. Ponadto więcej urządzeń jest podłączonych do internetu, co oznacza, że mogą zostać zhakowane. Niektóre z tych urządzeń i technologii realizują zadania o krytycznym znaczeniu. Jeśli cyberatak zakłóci realizację takiego zadania, może to mieć poważne konsekwencje. Na przykład sieć energetyczna, sprzęt szpitalny i pojazdy są wyposażone w elementy cyfrowe. Ponadto im bardziej funkcjonowanie firmy zależy od technologii cyfrowych, tym bardziej dotkliwy może być atak.

Cyfrowa transformacja. Niezabezpieczone sieci korporacyjne

W przeszłości wiele firm posiadało sieci i utrzymywało cały swój sprzęt IT we własnej lokalizacji. Niektóre firmy, zwłaszcza duże lub te, które zajmują się szczególnie wrażliwymi danymi, nadal to robią. Większość firm korzysta jednak z aplikacji cyfrowych i może hostować swoje serwery w chmurze.

Oznacza to, że sieci tych firm nie są zamknięte i mają połączenia z publicznie dostępnym internetem. Sieci te powinny mieć zabezpieczenia, które ograniczają dostęp, w przeciwnym przypadku korzystanie z technologii cyfrowych daje hakerom możliwość przebicia się przez te zabezpieczenia i dostępu do sieci firm.

Techniki hakerów szybko się zmieniają, ale stają się również coraz bardziej wyrafinowane. Cyberprzestępcy mogą korzystać ze sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i innych zaawansowanych technologii, podobnie jak specjaliści ds. bezpieczeństwa. Jeden rodzaj ataku z wykorzystaniem AI, zwany atakiem polimorficznym, jest dużym wyzwaniem. Tego rodzaju ataki mogą się zmieniać, aby uniknąć wykrycia przez tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa.

Cyfrowa transformacja. Ciągła zmiana

Rozwój technologii zwiększył szybkość, z jaką programiści mogą tworzyć i aktualizować oprogramowanie. A technologia nadal szybko się zmienia. Zapewnia to korzyści, ale jednocześnie utrudnia nadążanie za procesami bezpieczeństwa. Ta zwiększona szybkość zmian sprzyja powstawaniu luk w zabezpieczeniach i wymyślaniu nowych sposobów na ich wykorzystanie. Cyberprzestępcy stale opracowują nowe metody ataków, co oznacza, że specjaliści od spraw bezpieczeństwa muszą ciągle wymyślać nowe sposoby zapewnienia ochrony.

Niektóre przedsiębiorstwa wahają się przed wdrożeniem transformacji cyfrowej. W środowisku internetowym wzrasta zagrożenie, a ataki są coraz bardziej złożone. Jednak w tym samym czasie transformacja cyfrowa przyspiesza tworzenie zaawansowanych technologii zaprojektowanych nie tylko w celu poprawy wydajności przedsiębiorstwa, ale w celu ochrony infrastruktury firmy. Potencjalne zagrożenia otwierają drogę możliwościom ich rozwiązania. Transformacja cyfrowa stanowi jedynie ramy dla zwiększenia tych możliwości i zaawansowanych praktyk bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Jednym z obszarów, które przekształca transformacja cyfrowa, jest bezpieczeństwo cybernetyczne. Istnieje obecnie więcej potencjalnych zagrożeń cybernetycznych niż kiedykolwiek wcześniej, a ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane. Ochrona przed tymi zagrożeniami wymaga proaktywnego, stale zintegrowanego i zautomatyzowanego podejścia do bezpieczeństwa cybernetycznego. Konieczność ochrony przed atakami hakerskimi powinna mobilizować firmy do dostosowywania strategii adekwatnie do ewolucji zagrożeń.

Cyberbezpieczeństwo a transformacja cyfrowa

Jakie zmiany powinny wprowadzić osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT, aby uwzględnić zmiany wynikające z cyfrowej transformacji? Oto kilka sugestii:

  • Integracja systemów bezpieczeństwa: pomaga to poprawić widoczność w sieci i ułatwia w zarządzaniu ograniczeniem płaszczyzny ataków.
  • Wbudowane zabezpieczenia: należy korzystać z aplikacji i urządzeń, które mają wbudowane zabezpieczenia. Podczas budowania aplikacji warto konfigurować silne ustawienia zabezpieczeń.
  • Szkolenia dla pracowników: braki w umiejętnościach związane z technologiami cyfrowymi i bezpieczeństwem cybernetycznym mogą narażać firmy na zagrożenia. Firmy powinny regularnie organizować szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za IT i cyberbezpieczeństwo, aby zwiększyć jego wydajność. Innych pracowników należy szkolić w zakresie rozpoznawania wiadomości e-mail od oszustów i rozpoznawania ryzyka kradzieży danych.
  • Regularne testy penetracyjne: w ten sposób można odkryć potencjalne luki i możliwości poprawy bezpieczeństwa.
  • Automatyzacja procesów cyberbezpieczeństwa: włączenie automatyzacji do procesów bezpieczeństwa może pomóc firmom w ciągłym monitorowaniu zagrożeń i rozszerzeniu ochrony IT, nawet przy ograniczonym personelu i zasobach.
  • Udostępnianie informacji o zagrożeniach: jeśli ujawniono informacje o potencjalnym zagrożeniu, należy rozpowszechnić je w całej organizacji, aby każdy mógł podjąć kroki w celu zminimalizowania ryzyka.


TOP 200