Bezpieczna infrastruktura we Wrocławiu

We wrocławskim Urzędzie Miasta pracuje pierwsza w Europie instalacja systemu InfraStruXure firmy APC, obejmująca wszystkie elementy tej architektury. Zabezpiecza systemy o mocy 40 kVA w Centrum Przetwarzania Danych przed skutkami nieprzewidzianych awarii.

We wrocławskim Urzędzie Miasta pracuje pierwsza w Europie instalacja systemu InfraStruXure firmy APC, obejmująca wszystkie elementy tej architektury. Zabezpiecza systemy o mocy 40 kVA w Centrum Przetwarzania Danych przed skutkami nieprzewidzianych awarii.

Architektura InfraStruXure z systemem Network AIR FM, zabezpieczająca Centrum Przetwarzania Danych (CPD) w Urzędzie Miasta we Wrocławiu, została uruchomiona na początku 2005 r. Prace prowadzone były dwuetapowo, od września do grudnia 2004 r. CPD zostało oddane do użytku w lutym 2005 r.

Pierwszy etap wdrożenia systemu obejmował dostawę, ustawienie, uruchomienie i konfigurację redundantnego UPS Symmetra PX SY30K40 o mocy znamionowej 20kVA, z możliwością rozbudowy do 40kVA w konfiguracji:

 • moduł UPS,
 • dodatkowa szafa bateryjna,
 • szafa dystrybucji napięcia gwarantowanego wraz z przełącznikiem obejściowym (tzw. bypass),
 • system scentralizowanego zarządzania urządzeniami APC - InfraStruXure Manager,
 • pakiet mniejszych zasilaczy UPS do zabezpieczenia węzłowych punktów sieci LAN/WAN,
 • 19-calowe szafy przemysłowe systemu NetShelter VX z wyposażeniem (m.in. listwy dystrybucji napięcia).
Drugi etap, traktowany jako rozbudowa istniejącego systemu, obejmował dostawę, ustawienie, instalację i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia serwerowni typu NetworkAIR FM o mocy 40kW (FM40) oraz systemów dystrybucji chłodnego powietrza wewnątrz szaf (urządzenia ACF002 - nadmuch chłodnego powietrza na przód urządzeń).

Całość prac była realizowana przez firmę KLK Technologie Informatyczne sp. z o.o., Autoryzowanego Partnera APC w Polsce. Jedynym wyjątkiem było wykonanie specjalistycznej instalacji "gazowej" (wraz z napełnieniem czynnikiem chłodzącym) jednostki zewnętrznej klimatyzatora - wykonywała to jako podwykonawca firma PUK z Katowic.

Wdrożenie systemu InfraStruXure było powiązane z konsolidacją serwerów w Urzędzie Miasta. Wcześniej w ośmiu budynkach urzędu pracowało kilkadziesiąt małych serwerów. Teraz jest to jeden spójny system w Centrum Przetwarzania Danych.

Rola systemu InfraStruXure

Bezpieczna infrastruktura we Wrocławiu

System InfraStruXure stanowi fizyczną infrastrukturę będącą podstawą funkcjonowania Centrum Przetwarzania Danych Urzędu. System zapewnia gwarantowane zasilanie (podtrzymanie napięcia przez ok. godzinę) oraz prawidłowe warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność) dla serwerów, urządzeń pamięci masowej (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe) oraz urządzeń aktywnych centralnego punktu dystrybucyjnego sieci LAN/WAN.

Podczas gdy rozwój systemów teleinformatycznych następuje w błyskawicznym tempie, to infrastruktura techniczna, będąca podstawą dla wielu systemów IT, nie ulega poważnym zmianom. APC, projektując system InfraStruXure, chciało nadać mu trzy cechy, spotykane w infrastrukturze IT: skalowalność, modularność i standaryzacja komponentów. Zdaniem Tomasza Starca, dyrektora polskiego oddziału APC, szczególnie ważna jest tu standaryzacja, gdyż znacznie ułatwia proces nauki (60% powodów przestojów systemów IT związanych jest z błędem ludzkim).

Architektura InfraStruXure składa się z pięciu podstawowych komponentów:

 • system zasilania (w średnich i dużych systemach są to UPS-y modularne, tzw. macierze zasilające),
 • system dystrybucji zasilania,
 • szafy przemysłowe,
 • system wentylacji i klimatyzacji,
 • system zarządzania - narzędzia dostarczające informacji o temperaturze, wilgotności i innych parametrach.
W architekturze InfraStruXure szczególną rolę odgrywają systemy wentylacji i klimatyzacji - mówi Tomasz Starzec z APC. - Kiedyś w szafach przemysłowych były urządzenia pobierające od 1 do 3 kW mocy. Dziś wartości te sięgają czasem nawet 20 kW, szczególnie w przypadku serwerów kasetowych. Urządzenia na górze szafy są o wiele bardziej narażone na przegrzanie, niż te zainstalowane na dole, dlatego ważna jest instalacja systemu wymuszającego odpowiedni obieg chłodzącego powietrza. Zauważono także, że problemy związane z temperaturą i wilgotnością są przyczyną ogromnych ilości awarii: gdy wilgotność jest zbyt niska, to zwiększa się ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych, a gdy zbyt duża - korozji urządzeń. Oba te czynniki są związane z bezpieczeństwem ludzi.

System InfraStruXure stanowi fizyczną infrastrukturę będącą podstawą funkcjonowania Centrum Przetwarzania Danych Urzędu. System zapewnia gwarantowane zasilanie (podtrzymanie napięcia przez ok. godzinę) oraz prawidłowe warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność) dla serwerów, urządzeń pamięci masowej (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe) oraz urządzeń aktywnych centralnego punktu dystrybucyjnego sieci LAN/WAN.

System scentralizowanego nadzoru urządzeń APC - InfraStruXure Manager pozwala na ograniczenie do minimum czynności związanych z obsługą całości systemu. System obsługuje aktualnie ok. 40 urządzeń zainstalowanych w obiektach urzędu zlokalizowanych w różnych dzielnicach Wrocławia. Do podstawowych zadań tego systemu należy zbieranie informacji ze wszystkich urządzeń APC wyposażonych w sieciowy interfejs komunikacyjny (m.in. UPS, listwy dystrybucji zasilania, klimatyzator), kontrola stanu urządzeń i ich komponentów (akumulatory, filtry itp.) oraz generowanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych dla obsługi (np. praca z baterii, konieczność wymiany akumulatorów, filtrów itp.). System umożliwia również zdalne monitorowanie urządzeń poprzez jeden adres IP.

Koszt budowy centrum wyniósł 3,5 mln zł - mówi Rafał Hanys, dyrektor Wydziału Informatyki UM we Wrocławiu. - Inwestycja ta została policzona w okresie trzyletnim i wiadomo już, że bardzo szybko się zwróci. Duży zwrot z inwestycji osiągnęliśmy dzięki standardyzacji komponentów systemu InfraStruXure.

Wdrożenie systemu InfraStruXure we wrocławskim Urzędzie Miejskim było trzecią instalacją w Polsce przeprowadzoną przez firmę KLK (pierwsza instalacja była dla TP Internet, druga dla MG METRO Group - obydwie o mocy 120 kVA). Natomiast było to pierwsze wdrożenie w Europie, w którym wykorzystano wszystkie komponenty systemu InfraStruXure.

Urząd Miasta we Wrocławiu obsługuje 600 tys. mieszkańców i zatrudnia 1600 pracowników w 8 lokalizacjach na terenie miasta. Cztery największe lokalizacje spięte są siecią światłowodową (ring) w technologii MetroEthernet, kolejne cztery to łącza dzierżawione VPN na technologii ATM.

Obecnie budowany jest nowoczesny system informatyczny oparty na rozwiązaniach SAP-a, Lotusa i Oracle'a, mający ułatwić i przyśpieszyć pracę Wydziałów Urzędu Miejskiego. Wszystkie klastry serwerowe są zgromadzone w CPD. W CPD zainstalowana została również sieć SAN wraz ze specjalizowanym systemem backupu. W kolejnym etapie informatyzacji miasta ma powstać zapasowe CPD połączone z podstawowymi światłowodami. W zapasowym CPD znajdą się wszystkie urządzenia redundantne, co pozwoli na nieprzerwaną pracę systemu oraz zabezpieczenie danych nawet w wypadku całkowitego zniszczenia podstawowego CPD.


TOP 200