Bezpieczeństwo sieci WLAN

Zapewnienie bezpieczeństwa jest chyba największym problemem bezprzewodowych sieci lokalnych. Wielu producentów systemów zgodnych ze standardami 802.11x zapewnia lepsze czy gorsze sposoby ochrony ruchu, ale generalnie uchodzą one za częściowe, nie pozwalające na zbudowanie szczelnego systemu bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest chyba największym problemem bezprzewodowych sieci lokalnych. Opcjonalny protokół WEP (Wireless Equivalent Privacy) oferuje szyfrowanie, które nie jest zbyt trudne do złamania przez hackerów. Wielu producentów systemów zgodnych ze standardami 802.11x zapewnia lepsze czy gorsze sposoby ochrony ruchu, ale generalnie uchodzą one za częściowe, nie pozwalające na zbudowanie szczelnego systemu bezpieczeństwa.

Fortress Technologies i NetMotion Wireless nie są może pierwszoplanowymi firmami, ale oferują ciekawe architektury bezpieczeństwa. Pierwsza z nich opracowała własny protokół bezpieczeństwa warstwy 2, nazwany WLLS (Wireless Link Layer Security), zintegrowany w systemie AirFortress Security Solution. WLLS szyfruje i deszyfruje w warstwie MAC. Teoretycznie im w niższej warstwie dokonuje się szyfrowanie, tym mniej informacji bywa narażonych na atak potencjalnego napastnika.

Zobacz również:

  • Te urządzenia Zyxel mogą być narażone na ataki hakerów
  • 5G jako sieć LAN nowej generacji
  • Cisco SD-WAN otwiera przedsiębiorstwa na świat multi-cloud

AirFortress reprezentuje infrastrukturę bezpieczeństwa bezprzewodowego, zawierającą zaporę ogniową ochraniającą każdy punkt dostępu. Na system składają się przede wszystkim oprogramowanie klienta oraz brama, która łączy się bezpośrednio z punktem dostępu i działa jak zapora ogniowa warstwy 2. Zapewnia ona szyfrowanie i deszyfrowanie między punktami dostępu a klientami i chroni przed niepowołanym dostępem. Brama stanowi wyposażenie każdego punktu dostępu. Ważnym składnikiem systemu jest programowanie kontroli dostępu do serwera.

Z kolei firma NetMotion zapewnia procesy identyfikacji przez integrację użytkownika lub grup list kontroli dostępu w Windows 2000 lub Windows NT.


TOP 200