Bezpieczeństwo procesów

Autorzy tego raportu - firmy SEENDICO Doradcywe, BKK Inwest oraz Brokerzy i Konsultanci - uważają, że polskie firmy słabo radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Według Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), wartość strat firm wynikająca z korupcji i defraudacji może sięgać nawet 7% wartości przychodów. Jeśli przyjąć te założenia dla Polski - to w samym przemyśle w 2009 r. - straty przedsiębiorstw tego sektora mogły sięgnąć 60 mld zł. Niestety, skuteczność odzyskiwania utraconych środków jest bardzo niewielka i - jak wskazują badania CIMA - zaledwie 16% firm, które były dotknięte korupcją odzyskuje utracone fundusze.

Z kolei zgodnie z wnioskami raportu "Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010", blisko co trzeci badany (32%) uważa, że liczba zagrożeń w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie. Ponad połowa (55%) uważa, że liczba zagrożeń pozostanie bez zmian. Za procesy najbardziej narażone na ryzyko zostały uznane: sprzedaż (65%), produkcja (55%) i IT ( 48%). Stosunkowo wysokie zagrożenia odnotowywano też w zakresie działań marketingowych, finansów i zaopatrzenia. Na ostatnich miejscach uplasowały się transport i logistyka.

Największym źródłem zagrożeń dla firm są ludzie, a po nich dane, informacje, wiedza (jako podmiot i przedmiot procesów biznesowych) oraz firmy współpracujące. Poszczególne źródła ryzyka wzajemnie się zazębiają, gdyż często zagrożenia pojawiają się w obszarze powiązań pracowników firmy z podmiotami i ludźmi z zewnątrz. Ponadto kradzieże poufnych danych i informacji stają się coraz łatwiejsze, gdyż coraz więcej firm posiada systemy zintegrowane i hurtownie danych, które nie są wystarczająco chronione przez odpowiednie procedury i systemy zabezpieczeń.

Według badań ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) za działalność korupcyjną w największym stopniu odpowiedzialni są menedżerowie średniego i wyższego szczebla, dobrze wykształceni, w wieku 35-55 lat, głównie mężczyźni. Średnie straty ponoszone w wyniku korupcji i defraudacji z ich strony są dwukrotnie wyższe niż te będące następstwem działania szeregowych pracowników, a w przypadku menedżerów najwyższego szczebla aż 12-krotnie wyższe! Średnia wartość strat rośnie z wiekiem i stażem pracy pracowników.

Raport "Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010" powstał na podstawie badania wykonanego w lutym i marcu 2010 r. na grupie menedżerów wyższego i średniego szczebla reprezentujących 47 firm z sektora przemysłowego i budownictwa.

Więcej informacji o źródłach ryzyka i sposobach jego minimalizacji można znaleźć w raporcie "Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010" na stronie www.procesybiznesowe.com/BPBRAPORT2010.pdf .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200