Bezpieczeństwo krajowych systemów informatycznych

Konferencję dotyczącą stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Polsce zorganizowało (16-17 maja) Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe (KTP), przy finansowym wsparciu dostawców pamięci masowych - firm Polcom i Legato, oraz banków - WBK i BRE Bank SA.

Konferencję dotyczącą stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Polsce zorganizowało (16-17 maja) Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe (KTP), przy finansowym wsparciu dostawców pamięci masowych - firm Polcom i Legato, oraz banków - WBK i BRE Bank SA.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników (głównie przedstawiciele sektora bankowego i informatycznego) z istniejącymi standardami bezpieczeństwa w polskiej bankowości.

Zobacz również:

Różnorodność i niejednolitość standardów w środowisku teleinformatycznym sektora bankowego i finansowego są jedną z przyczyn powolnego uzyskiwania właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji sieciowej (dostępność, uwierzytelnianie, poufność i integralność), a także wdrażania podpisu elektronicznego w Polsce.

Część banków (WBK) instaluje we własnym zakresie rozwiązania zabezpieczające informacje sieciowe, które są oparte na zmodyfikowanym standardzie brytyjskim BS 7799. Stanowią one najbardziej kompletny zbiór zasad ochrony informacji w systemach informatycznych. Inne banki stosują systemy bezpieczeństwa pochodzące z krajów, których instytucje bankowe mają dominujący udział w danym akcjonariacie bankowym w kraju.

Perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej za niecałe dwa lata wymusza konieczność zintensyfikowania odpowiednich działań wyprzedzających, w celu sprostania wymogom członkostwa w Unii w tym zakresie. Jednym z nich jest szybkie powołanie w Polsce do 15 sierpnia br. instytucji do autoryzowania podmiotów wydających certyfikaty krajowych podpisów cyfrowych.

Przewiduje się m.in. powołanie pięciu niezależnych urzędów certyfikujących podpisy cyfrowe w Polsce. Opracowaniem zasad funkcjonowania Centralnego Urzędu Certyfikacji w Polsce zajmuje się obecnie firma Centrast.


TOP 200