Bezpieczeństwo informacji

Na dorocznej edycji Cisco Forum 2007 w Zakopanem firma przedstawiła nową strategię wspierania bezpieczeństwa informacji w branży teleinformatycznej.

Na dorocznej edycji Cisco Forum 2007 w Zakopanem firma przedstawiła nową strategię wspierania bezpieczeństwa informacji w branży teleinformatycznej.

Najważniejszym tematem dziewiątej konferencji krajowej Cisco Forum 2007 było podniesienie bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie wraz z utrzymaniem jej integralności oraz uwzględnieniem poufności i ciągłości pracy systemów IT. Dzisiaj nadrzędną rolę nad sprzętem zaczynają odgrywać struktury podnoszące kontrolę informacji wewnątrz sieci (LAN/WAN) oraz sposoby jej monitorowania w sieci. Coraz większym wyzwaniem stała się także rosnąca mobilność pracowników współczesnych korporacji i związane z tym zmiany w modelu korzystania z rozwiązań technologicznych.

Rozwiązania narzuconeprzez pracownika

"Wiele nowinek w systemach komunikacyjnych najpierw było wdrażanych w rozwiązaniach korporacyjnych i dopiero potem trafiało do małych systemów. Tak było m.in. z rozwiązaniami do identyfikacji rozmówcy, czy «drugą linią» w trakcie połączeń zajętych. Od kilku lat obserwujemy odwrotny trend. W rozwiązaniach korporacyjnych implementujemy rozwiązania, które pochodzą z rynku konsumenckiego. Pojawili się nowi użytkownicy systemów korporacyjnych, którzy komunikują się w sposób alternatywny, np. za pomocą komunikatorów internetowych. I w systemach korporacyjnych chcą mieć podobne możliwości" - mówi Mariusz Ostrowski, inżynier systemowy w .

Przyjęta przez Cisco strategia wynika z serii międzynarodowych badań pracowników zdalnych, które w 2006 r. przeprowadzono na ponad tysiącu respondentów i wśród takiej samej liczby decydentów branży IT z dziesięciu krajów. Podkreślają one sprzeczności między znajomością zagadnień bezpieczeństwa wśród telepracowników a ich faktycznymi zachowaniami, jak również niedocenianie znaczenia działów IT w zakresie bezpiecznego wykorzystania firmowych laptopów, urządzeń typu PDA i smartfonów. Obecnie centra pomocy technicznej odbierają coraz więcej zgłoszeń (wzrost o 38%) związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa. Dochodzi do nich wtedy, gdy użytkownicy firmowego sprzętu padają ofiarą wirusów, oszustw związanych z wyłudzaniem informacji osobistych (phishing), kradzieży tożsamości, włamań do systemów komputerowych, czy innych złośliwych zachowań.

Dopasowane bezpieczeństwoW tej sytuacji zaoferowanie użytkownikom kompleksowej ochrony we wszystkich pośredniczących produktach IT (nie tylko jako programów antywirusowych i zapór firewall) może mieć istotne znaczenie w ochronie przetwarzanych informacji w centrach danych. Ma temu sprzyjać wykreowanie przez Cisco warstwy usługowej, umożliwiającej wirtualizację zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu, średnio o połowę, liczby aktywnych Data Center oraz bezpiecznego dostępu do tych zasobów na poziomie zdefiniowanym indywidualnie przez właściciela biznesowego. Funkcjonalność tych rozwiązań ma poszerzać zmodyfikowana architektura SONA (Service Oriented Networking Architecture), nowe produkty zintegrowanej komunikacji biznesowej - Cisco Unified Communications - doposażone w elementy bezpieczeństwa informacji oraz centralnie zarządzany system automatycznego bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej określany jako Cisco Self Defending Network.

Firma Cisco - postrzegana do tej pory jako producent zarządzanych przełączników i routerów - ma też zamiar zmienić ten wizerunek i zwiększyć popularność swoich produktów poprzez doposażenie ich w funkcje bezpieczeństwa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zainteresowanie produktami Cisco w Polsce nie maleje, a ich sprzedaż na naszym rynku zwiększa się średnio o 30%, 40% rocznie, podczas gdy poza obszarem EMEA przekracza niewiele ponad 20%.


TOP 200