Bezpieczeństwo informacji

Konferencja ''Bezpieczeństwo informacji - aspekty prawne i organizacyjne'', zorganizowana przez firmę Presscom, poruszała tematy związane z obowiązującymi obecnie przepisami oraz ich wpływem na wymagania dotyczące organizacji efektywnych i sprawnych systemów zabezpieczeń.

Konferencja ''Bezpieczeństwo informacji - aspekty prawne i organizacyjne'', zorganizowana przez firmę Presscom, poruszała tematy związane z obowiązującymi obecnie przepisami oraz ich wpływem na wymagania dotyczące organizacji efektywnych i sprawnych systemów zabezpieczeń.

Patronem konferencji był Computerworld. Jej program obejmował: prezentację obecnego stanu prawnego oraz europejskich i polskich norm dotyczących zasad zabezpieczania informacji, systemów do zarządzania bezpieczeństwem, zasad tworzenia polityk bezpieczeństwa informacji, metod wykorzystywanych w audycie bezpieczeństwa informacji i systemu IT oraz jego roli w zarządzaniu ryzykiem. Wykłady były prowadzone przez pracowników firmy Doradztwo Gospodarcze oraz prawników i audytorów współpracujących z Presscom. Wykład na temat procedur i dokumentacji systemu zabezpieczeń w systemach o szczególnie wysokich wymaganiach przedstawił dr Piotr Potejko, oficer służb ochrony państwa i pracownik naukowy kilku uczelni wyższych.


TOP 200