Bezcenne zaangażowanie

Przydatność aplikacji szytej na miarę jest wypadkową zaangażowania po stronie klienta i dostawcy, poświęconych środków oraz prawidłowo określonych wymagań biznesowych.

Przydatność aplikacji szytej na miarę jest wypadkową zaangażowania po stronie klienta i dostawcy, poświęconych środków oraz prawidłowo określonych wymagań biznesowych.

Proces tworzenia oprogramowania na zamówienie wymaga ścisłej współpracy pomiędzy klientem a dostawcą. Efektem tej współpracy jest największa korzyść wynikająca z wdrożenia oprogramowania dedykowanego konkretnej firmie i jej unikalnym procesom biznesowym. Dostawca może samodzielnie wyprodukować potrzebną aplikację, jednak tak naprawdę to od podejścia zleceniodawcy zależy czy i w jakim stopniu nowe oprogramowanie sprawdzi się w jego firmie. W przypadku aplikacji tworzonych pod kątem sprecyzowanych działań biznesowych rola dostawcy sprowadza się do oprogramowania ustalonych procesów biznesowych. Te zaś muszą być jednak wcześniej jasno określone.

Kilka podstawowych kroków

70 proc.

udział w rynku ma pierwsza 10 producentów oprogramowania na zamówienie - w czołówce znajdują się Ericpol Telecom, Infovide-Matrix i Sygnity.

Co mam, a czego mi potrzeba? Odpowiedź na powyższe pytanie powinna być pierwszym elementem każdego procesu zmiany w firmowym środowisku informatycznym. Może się bowiem okazać, że zamiast zakupu dodatkowej aplikacji wystarczy nowy moduł funkcjonalny lub aktualizacja istniejącego oprogramowania - nawet zrealizowana własnym nakładem pracy. Tak postawione pytanie ułatwia również ocenę przydatności i możliwości rozwoju posiadanych rozwiązań sprzętowych.

Kolejnym, być może najważniejszym etapem całego procesu tworzenia oprogramowania na zamówienie, jest wstępna analiza potrzeb firmy. Jej efektem powinna być kompletna dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę dalszych prac. "Przed złożeniem zamówienia bądź nawet zapytania ofertowego klient powinien dobrze poznać i określić swoje potrzeby. Jasno winny być w dokumentacji zdefiniowane funkcje bądź procesy, jakie ma realizować aplikacja, planowany końcowy efekt wdrożenia oraz - co nie mniej istotne - warunki odbioru oprogramowania" - podkreśla Jacek Bugajski, dyrektor sprzedaży SID Group.

"Wymagania zdefiniowane przez klienta stanowią podstawowy dokument określający zakres prac nad nowym systemem. Zapisanie ich w języku UML przyśpieszy tworzenie oprogramowania" - dodaje Mirosław Bartecki, główny architekt w Pionie Technologii i Standardów ABG. Warto również zwrócić uwagę na sugerowane rozwiązania technologiczne. Mogą one bowiem warunkować możliwości przyszłego rozwoju aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Nie zdarza się, aby system pisany na zamówienie nie był powiązany z innymi aplikacjami. Dlatego większość firm zamawiających oprogramowanie dokonuje inwentaryzacji oprogramowania i infrastruktury przed przygotowaniem zapytania ofertowego.

Tymczasem wiele firm marginalizuje znaczenie wstępnego audytu i precyzyjnego określenia wymagań. Wskutek tego, producenci aplikacji często zmuszeni są do realizacji projektów w oparciu o własne doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń. Tym samym owocem prac są najczęściej dość standardowe aplikacje, tylko częściowo odpowiadające biznesowym realiom zleceniodawcy, a zakup tworzonego w ten sposób oprogramowania mija się z celem.

Na rynku działa kilkaset różnej wielkości firm świadczących usługi z zakresu tworzenia aplikacji na zamówienie. Po części są to te same firmy, które posiadają w ofercie standardowe systemy biznesowe. Doświadczenie wynikające z szerokiego spektrum działalności bywa bezcenne. Nie brakuje jednak mniejszych dostawców specjalizujących się w konkretnych branżach lub procesach. Podobnie jak w przypadku "dużych" systemów, do grona najważniejszych czynników, które powinny być brane pod uwagę podczas wyboru dostawcy i producenta oprogramowania, zaliczyć należy przede wszystkim doświadczenie w tworzeniu aplikacji o podobnym przeznaczeniu, dla podobnej branży. W niektórych wypadkach warto rozważyć ofertę małej, nieznanej firmy. Współpraca może okazać się korzystna dla obu stron - dostawca zyska potrzebne referencje, klient zaś nowoczesną, często innowacyjną aplikację.

Kalkulować koszty

Wedle obiegowej opinii, koszt zakupu oprogramowania szytego na miarę zdecydowanie przekracza koszty wdrożenia tzw. pudełkowych . W wielu przypadkach nie jest to prawda. W przypadku prostszych systemów dedykowanych obsłudze konkretnych procesów biznesowych lub specyficznych rodzajów działalności, zakup oprogramowania tworzonego na zamówienie może być rozwiązaniem bardziej uzasadnionym, nie tylko w ujęciu ekonomicznym. Często okazuje się bowiem, że dzięki lepszemu dopasowaniu do potrzeb konkretnej organizacji tego typu aplikacje są wręcz tańsze w utrzymaniu.

Zwykle wycena programów tworzonych na zamówienie opiera się na złożoności oprogramowania. "Do jej określenia służy np. metoda Karnera (mUCP), która wykorzystuje tzw. punkty funkcyjne deklarowane przy modelowaniu przypadków użycia wynikających z wymagań" - mówi Mirosław Bartecki z ABG. Nie bez znaczenia dla ceny oprogramowania pozostaje również zakres obsługi powdrożeniowej - klient ponosi koszty związane m.in. z utrzymaniem w gotowości dodatkowych służb serwisowych. Z tego względu, w przypadku kompleksowych systemów warto już w umowie zastrzec sobie dostęp do niezbędnych szkoleń.

Kroki przed dokonaniem zamówienia

  1. Co mam, a czego mi potrzeba? - Po odpowiedzi na to pytanie może się okazać, że zamiast zakupu dodatkowej aplikacji, wystarczy nowy moduł funkcjonalny lub aktualizacja istniejącego oprogramowania.
  2. Kolejnym, być może najważniejszym etapem całego procesu tworzenia oprogramowania na zamówienie, jest wstępna analiza potrzeb firmy.
  3. Stworzenie dokumentacji technicznej określającej m.in. wymagania funkcjonalne i techniczne oraz warunki odbioru oprogramowania i dalszej gwarancji.
  4. Inwentaryzacja oprogramowania oraz infrastruktury jeszcze przed przygotowaniem zapytania ofertowego. Nie zdarza się, aby system pisany na zamówienie nie był powiązany z innymi aplikacjami.
  5. Warto zwrócić uwagę na sugerowane rozwiązania technologiczne. Mogą one bowiem warunkować możliwości przyszłego rozwoju aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami.


TOP 200