Bez troski o ciąg dalszy i przeszłość

Szybki postęp w rozwoju oprogramowania i sprzętu powoduje zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem jednolitości oprogramowania.

Szybki postęp w rozwoju oprogramowania i sprzętu powoduje zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem jednolitości oprogramowania.

Od kilku lat zarząd Fabryki Maszyn i Urządzeń FAMAK postawił na rozwój informatyki, co w istotny sposób przyczyniło się do wdrożenia kilkunastu bardzo ważnych modułów systemu informatycznego. W przedsiębiorstwie zainstalowano w sieci 180 stanowisk komputerowych, na których pracują systemy z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, płac i sporo modułów z obszaru techniczno-handlowego.

Jednostkowy charakter produkcji stwarza bardzo specjalistyczne i indywidualne problemy, które muszą być rozwiązywane i wspomagane systemami informatycznymi. To warunkuje nasze określone spojrzenie na rynek informatyczny w Polsce.

Sprzęt komputerowy do wyboru

Dostępność i oferta rynkowa jest bardzo duża, można kupić komputery szybko, tanio i na korzystnych warunkach gwarancyjnych. Jedynym mankamentem jest fakt, że w związku z dynamicznym postępem sprzęt komputerowy w firmie w szybkim czasie starzeje się. To z kolei wymusza znaczny wzrost kosztów utrzymania sprzętu po okresie gwarancyjnym. Utrudniona jest modernizacja komputerów, które po dwóch latach wymagają przebudowy, a wówczas komponenty są stosunkowo drogie. Sytuację tę częściowo ratuje niska awaryjność sprzętu.

Oprogramowanie ogólnego przeznaczenia

W tym zakresie rynek jest dość bogaty, ale wskazane jest korzystanie z oprogramowania jednego producenta, w przeciwnym bowiem razie można natknąć się na trudności z przekazywaniem dokumentów z jednego stanowiska komputerowego na inne.

Preferując nawet jednego producenta i tak napotyka się na problemy z zachowaniem spójności oprogramo-wania. Kolejne wersje oprogramowania powstają po to, aby usunąć niedociągnięcia poprzednich, ale nie zachowują standardów wersji wcześniejszej. Te zwyczaje w znacznym stopniu komplikują sprawę utrzymania w jednolitym standardzie danych i dokumentów systemu. Zakup nowego stanowiska z nowym oprogramowaniem naraża jego użytkownika na brak zgodności z innymi (a tych z następnymi), lecz nabycie wersji poprzednich nie zawsze jest możliwe.

To są złe zasady. Narażają firmę na nowe koszty: szkolenie użytkowników, przenoszenie danych do nowego oprogramowania, a wcześniej jego zakup.

Chciałoby się powiedzieć, że szybki postęp w rozwoju oprogramowania i sprzętu powoduje zwiększenie kosztów związanych z utrzymaniem jednolitości oprogramowania.

Zintegrowane systemy informatyczne do wspomagania procesu zarządzania przedsiębiorstwem

Sporo zmieniło się w porównaniu do początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy firmy softwareŐowe próbowały sprzedawać przestarzały, nie przystosowany, drogi produkt firm zachodnich. Obecnie nastąpiły duże zmiany w systemach, które są spolonizowane i unowocześnione. Mimo to wdrażanie tych systemów w firmach naszej branży - i nie tylko - nie jest łatwe. Jeśli już przedsiębiorstwo zdecyduje się na zakup i wdrożenie dużego systemu, to często prace kończą się na kilku wybranych modułach, najczęściej finansowo-księgowym, systemie informowania kierownictwa. W zasadzie w Polsce bardzo mało jest kompleksowych wdrożeń na bazie jednego zintegrowanego systemu od jednego producenta. Dzieje się tak, dlatego że firmy komputerowe integrację systemu rozumieją jako integrację oprogramowania, a przedsiębiorstwa zainteresowane są integracją działań w ramach zintegrowanego oprogramowania.

Szczególnie duże trudności występują przy próbach wdrażania modułów wspomagających planowanie i sterowanie produkcją jednostkową. Są to zadania wyjątkowo trudne do realizacji i niewielu podejmuje się wdrożenia tego modułu. Niezrozumiały jest fakt, że oferty, wprawdzie szczegółowo opisują funkcje wchodzące w skład systemu, ale nigdy nie podają przykładowych cen poszczególnych modułów, kosztów wdrażania, wymaganych warunków sprzętowych.

Do dzisiaj polskie firmy komputerowe nie dopracowały się dobrego polskiego zintegrowanego systemu informatycznego, który można byłoby z powodzeniem wdrożyć w różnych przedsiębiorstwach.

Alicja Bazan jest kierownikiem działu informatyki w Fabryce Maszyn i Urządzeń FAMAK w Kluczborku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200