Bez prawa Moore'a

Wydajność pracy, wydajność produkcji stanowi dzisiaj jeden z najważniejszych warunków sukcesu ekonomicznego i podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego.

Wydajność pracy, wydajność produkcji stanowi dzisiaj jeden z najważniejszych warunków sukcesu ekonomicznego i podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego.

Co jednak decyduje w głównej mierze o możliwościach osiągnięcia przez gospodarkę wysokiej wydajności, a co stanowi największą barierę? Dla znalezienia odpowiedzi na te pytania William W. Lewis przebadał gospodarki wybranych krajów oraz wybrane sektory i branże w poszczególnych państwach, w tym m.in. sektor IT w Stanach Zjednoczonych.

Jego zdaniem, to państwowy interwencjonizm paraliżuje rozwój i rodzi biedę. W opinii autora w branży IT nie ma znaczenia prawo Moore'a. Ten sektor rozwija się tak dynamicznie, dlatego że działa w nim silna konkurencja rynkowa.

<hr>William W. Lewis, "Potęga wydajności, CeDeWU", Warszawa 2006.


TOP 200