Bez niebieskiego ekranu

W Windows 2000 nie ma już błędów, które nękały użytkowników wersji Windows NT. Dodano też wiele funkcji ułatwiających dostosowanie konfiguracji do wymagań użytkowników.

W Windows 2000 nie ma już błędów, które nękały użytkowników wersji Windows NT. Dodano też wiele funkcji ułatwiających dostosowanie konfiguracji do wymagań użytkowników.

Windows 2000 nie zawiesza się tak często, jak poprzednie wersje systemu Windows. Jeśli nawet wystąpi problem, nie oznacza to pojawienia się "niebieskiego ekranu". Windows 2000 bowiem automatycznie uruchamia operację ponownego włączenia systemu. Jest to ważna cecha, głównie wtedy, gdy Windows 2000 Server pracuje w trybie nie nadzorowanym. Dzięki tej funkcji po awarii systemu serwer może automatycznie wrócić do pracy bez potrzeby ingerencji administratora.

Funkcję automatycznego restartu systemu można - odwołać. Wystarczy kliknąć - Start - polecenia: Ustawienia i Panel sterowania, otworzyć aplet System, kartę Zaawansowane, następnie polecenia: Uruchamianie, przycisk Odzyskiwanie i wyłączyć opcję: Automatyczny ponowny rozruch.

Lepsze kojarzenie

W Windows 2000 kojarzenie plików z aplikacjami jest łatwiejsze niż w systemach Windows 9x. Aby przeprowadzić tę operację, należy kliknąć prawym przyciskiem na wybrany plik i polecenie: Właściwości, a wówczas pojawia się nowy przycisk o nazwie Zmień. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna dialogowego - Otwórz za pomocą, które umożliwia wybranie aplikacji skojarzonej z plikami o określonym rozszerzeniu.

Warto skorzystać z tej funkcji i zmienić standardowe skojarzenie plików formatu .RTF z aplikacją Word na WordPad lub Word Viewer. W przypadku otrzymywania e-maili z załącznikami w postaci dokumentów .RTF można w ten sposób uniknąć zagrożenia makrowirusami. WordPad i Word Viewer bowiem nie obsługują makropoleceń.

Kłopoty z integracją

Aby przyspieszyć poruszanie się po Internecie, w przeglądarce Internet Explorer można wyłączyć funkcję wyświetlania grafiki na pobieranych stronach WWW. Okazuje się jednak, że później, gdy użytkownik uruchomi Pomoc wyświetlaną przez system operacyjny, również ta funkcja jest pozbawiona grafiki. Jest to jedna z "korzyści" wynikających z faktu zintegrowania przeglądarki z systemem operacyjnym.

Aby przywrócić wyświetlanie grafiki, należy kliknąć: Start, Ustawienia, Panel sterowania, Opcje internetowe, Zaawansowane i wybrać opcję: Pokaż obrazy.

Skróty na pulpicie

Istnieje metoda łatwego umieszczenia na pulpicie systemu Windows często używanych narzędzi, np. standardowo dostępnych w oknie Zarządzanie komputerem. Polega ona na wykonaniu następujących czynności:

Krok 1. Po uruchomieniu programu Eksplorator Windows należy prawym przyciskiem kliknąć katalog c:\winnt\ system32, polecenie Znajdź i odszukać pliki *.msc.

Krok 2. Wybrać potrzebne narzędzia lub zaznaczyć wszystkie naciskając klawisze Ctrl+A.

Krok 3. Po kliknięciu prawym przyciskiem zaznaczonej listy należy wybrać polecenie Utwórz skrót i wówczas wybrane narzędzia pojawią się w postaci ikon na pulpicie systemu Windows 2000.

W podobny sposób można utworzyć ikony reprezentujące inne aplety wchodzące w skład Panelu sterowania. Należy wyszukać pliki z rozszerzeniem *.cpl. Metodę tę można stosować w systemach Windows 9x, Windows 2000, a także Windows NT.

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie InfoWorld oprac. jch

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200