Bez bazy ani rusz

W numerze 7 tygodnika Computerworld z 17 lutego 2003 r. ukazał się artykuł Tomasza Kopacza pt. ''Bez bazy ani rusz''.

W numerze 7 tygodnika Computerworld z 17 lutego 2003 r. ukazał się artykuł Tomasza Kopacza pt. ''Bez bazy ani rusz''.

W artykule znalazł się m.in. następujący zapis dotyczący Logotec Mobile@Connectora: "(...) Dzięki temu w trybie pracy online użytkownik ma dostęp do pełnego zestawu danych w systemie bazowym, a równocześnie nie jest możliwe wgranie na PDA zbyt dużej liczby rekordów - Mobile@Connector pozwala maksymalnie 100 rekordów (...)". Ponieważ u czytelnika może pozostawić on wrażenie, iż więcej rekordów pobrać w Logotec Mobile@Connectorze w żaden sposób nie można, chcielibyśmy przesłać następujące uzupełnienie i wyjaśnienie:

1. Nie jest prawdą, że możliwe jest pobranie jedynie 100 rekordów. Pracując z Logotec Mobile@Connectorem, można - w celu pracy offline - załadować do PDA ok. 200 rekordów z jednej tablicy, czyli np. 200 rekordów dotyczących klientów, 200 rekordów dotyczących zamówień itd. Powody tego są czysto technologiczne. Dane te przechowywane są na urządzeniu w postaci plików XML i powyższa ilość wynika z możliwości parsera XML.

2. Barierę liczby rekordów znosi Logotec Mobile@Connector Professional (bardziej zaawansowana wersja Logotec Mobile@Connectora przygotowana dla zawodowych programistów w celu tworzenia skomplikowanych aplikacji) poprzez użycie, do składowania danych, lokalnych baz, takich jak ASA, Anywhere. Dzięki nim możliwe jest przechowywanie informacji w ilości ok. 15 000 rekordów na tablicę, co wydaje się aż nadto zaspokajać potrzeby mobilnego użytkownika. Ponadto dzięki mechanizmowi, tzw. folderów użytkownik sam decyduje, ile i jakie dane będą mu potrzebne w czasie pracy offline. Mechanizm ten oferuje również szybką i skuteczną synchronizację danych z serwerem.

Michał Klaja

dyrektor rozwoju

Logotec Engineering SA


TOP 200