Bez UnixWare

Jednym z elementów reorganizacji firmy Novell jest sprzedaż systemu operacyjnego UnixWare i podpisanie strategicznego porozumienia z firmami Santa Cruz Operation i Hewlett-Packard.

Jednym z elementów reorganizacji firmy Novell jest sprzedaż systemu operacyjnego UnixWare i podpisanie strategicznego porozumienia z firmami Santa Cruz Operation i Hewlett-Packard.

Unixa, opracowanego przez AT&T, Novell nabył w grudniu 1992 r. poprzez wymianę akcji o łącznej wartości 360 mln dolarów. 19 września br. Novell wymienił UnixWare na 6,1 mln nowych akcji firmy Santa Cruz Operation o wartości 59,5 mln dolarów. Tym samym Novell zdobył 17% udziałów w SCO. Ponadto Novell otrzymywać będzie udział ze sprzedaży nowej wersji Unixa, który opracowany będzie na bazie UnixWare. Zyski te nie mogą jednak przekroczyć 84 mln dolarów w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Zgodnie z porozumieniem SCO, Novella i Hewlett-Packarda, które ogłoszono 19 września br., firmy mają wspólnie opracować nową 64-bitową wersję systemu Unix, która pracować będzie na komputerach wyposażonych w procesor P7. W pierwszym etapie realizacji projektu SCO opracuje nową wersję Unixa, który łączyć będzie cechy UnixWare i SCO OpenServer, dzięki czemu możliwe będzie uruchamianie aplikacji napisanych dla obu systemów. W kolejnym etapie prace nad systemem przejmie Hewlett-Packard, który na bazie nowego produktu SCO opracuje 64-bitowego Unixa dla komputerów PC zgodnego z produktami SCO i Novella. System ten będzie dostępny po premierze procesora P7 opracowywanego wspólnie przez H-P i Intela, czyli nie wcześniej niż w 1997 roku. Rola Novella sprowadza się do dostarczenia serwisu NDS (NetWare Directory Services) dla nowych systemów. Sprzedaż UnixWare jednoznaczna jest z zaprzestaniem rozwijania przez Novella projektu SuperNOS, czyli sieciowego systemu operacyjnego, który łączyć będzie w sobie cechy NetWare i Unixa.

"Projekt ten realizujemy teraz wspólnie z H-P i SCO. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie sami zrobić produktu, który mógłby konkurować z innymi wersjami Unixa. Potrzebowaliśmy doświadczonych partnerów" - mówi Biff Traber szef działu OEM Novella.

"Nikt już nie powinien mieć wątpliwości czy Unix przeżyje. Już wkrótce system ten nie będzie się niczym różnił od zwykłych Windows poza większą wydajnością - powiedział Doug Michels wiceprezes SCO - "Nawet aplikacje Windows będzie można uruchamiać pod naszym Unixem".


TOP 200