Betacom kupuje EO NETWORKS

Firmy podpisały umowę warunkową dotyczącą fuzji. Zarząd Betacom uważa, iż dzięki planowanemu połączeniu potencjał spółki znacznie wzrośnie, przez co umocni ona pozycję w gronie czołowych firm wytwarzających oprogramowanie.

"Posiadamy spore zasoby gotówkowe, które pozwolą nam na sfinansowanie rozwoju połączonych spółek. Branża twórców oprogramowania - mimo kryzysu - rozwija się szybko, dlatego nie wykluczamy kolejnych przejęć w tym segmencie " - przekonuje Mirosław Załęski, prezes Betacom.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem, połączenie obydwu podmiotów powinno nastąpić do 30 września br. "Jesteśmy przekonani, iż połączenie z przyczyni się do podniesienia wartości naszej spółki, a co za tym idzie przełoży się na jeszcze większą dynamikę wzrostu naszej firmy. EO NETWORKS posiada wiele gotowych i interesujących aplikacji. Dzięki wykorzystaniu naszych kanałów sprzedażowych, będziemy mogli dotrzeć z nimi do szerokiej grupy klientów" - mówi Mirosław Załęski. "Od dawna przyglądaliśmy się EO NETWORKS. Spółka z powodzeniem realizuje sprzedaż rozwiązań IT na rynkach zagranicznych, m.in. do Niemiec. Doskonale wpisuje się to w naszą strategię, zakładającą poszerzanie rynku odbiorców oraz wzrost udziału oprogramowania w ogólnej sprzedaży, m.in. poprzez eksport usług programistycznych do krajów Unii Europejskiej" - dodaje.

EO NETWORKS specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu rozwiązań IT dla przedsiębiorstw z sektorów: finansowego, technologicznego, mediów i telekomunikacji.


TOP 200