Betacom dla PFRON

Warszawska spółka podpisała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę o wartości 1,2 mln zł. W ramach kontraktu Betacom dostarczy infrastrukturę informatyczną oraz zrealizuje usługi konfiguracji.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna kwota brutto umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 4,5 mln zł. We wrześniu Betacom podpisał umowę w z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze na łączną kwotę brutto w wysokości 1,65 mln zł. Jak informuje warszawski integrator, łączna wartość kontraktów zawartych w ciągu minionych dwunastu miesięcy z PPL wynosi 2 mln zł.

Zobacz również:

  • Ericsson i Samsung kończą spory dotyczące licencji
  • Wchodzi w życie pakt Climate Neutral Data Centre

TOP 200